Pomnik Fryderyka Wielkiego

Pomnik Fryderyka Wielkiego w tarnogórskim parku
Pomnik Fryderyka Wielkiego w tarnogórskim parku

W 1884 roku w stulecie rozpoczęcia wydobycia rud ołowiu w kopalni Fryderyk na płaskim szczycie pamiątkowej hałdy szybu Rudolfina w niewielkim Parku Górniczym w Bobrownikach Śląskich ustawiono trzymetrowy obelisk z piaskowca, na którym umieszczono medal z popiersiem króla Prus Fryderyka Wielkiego. Nad podobizną Wielkiego Fryca znajdowały się insygnia górnicze oraz królewska korona pruska. Pod medalionem wyryto napis: „Pomimo sceptycznego stosunku króla, hrabia von Reden dokonał w tym miejscu 16 lipca 1783 roku odkrycia bogatego złoża rudy ołowiu”.

Obelisk stał na stożkowatym kopcu do 1910 roku, czyli zakończenia eksploatacji rud w kopalni Fryderyk. Wtedy administracja kopalni przekazała monument władzom Tarnowskich Gór. Na polecenie magistratu pomnik przewieziono do parku miejskiego, gdzie ustawiono go na jednej z górek przy głównej alejce. Do pomnika prowadziły schodki obsadzone żywopłotem.

W nowym miejscu z tyłu obelisku wyryto napis: „Na pamiątkę 100-letniego jubileuszu kopalni Fryderyk”. Dodatkową informację umieszczono po lewej stronie pomnika: „Szyb poszukiwawczy Rudolfina upamiętniony obecnie hałdą zabytkową w wysokości 10 m usytuowany jest w odległości 2000 m na południe od Rynku miasta Tarnowskie Góry i w odległości 1760 m na północ i 1070 m na zachód od Suchej Góry”. Po prawej stronie napisano: „Z powodu przejęcia parku przez kopalnię Fryderyk obelisk ów został przekazany w lipcu 1910 roku Wolnemu Miastu Górniczemu Tarnowskie Góry”.

W swoich pamiętnikach Bronisław Hager, przedwojenny wiceburmistrz Tarnowskich Gór oraz znany lekarz i działacz plebiscytowy  wspomina o dwóch wybuchach, które wstrząsnęły miastem. Detonacje związane były z pomnikiem Fryderyka. Po raz pierwszy próbowano obelisk wysadzić w powietrze w nocy z 14 na 15 listopada 1930 roku. Lekko uszkodzony pomnik dopiero kilka dni później został zniszczony całkowicie – prawdopodobnie przez byłych powstańców śląskich wrogich niemieckim pamiątkom. Do dziś na pagórku tuż za parkowym stawem zachowały się resztki schodów, które prowadziły do pomnika.

RYCH
 

Okładka Montes nr 34-35

Okładka Montes nr 34-35