Tarnogórska nekropolia

b_200_300_16777215_0___images_stories_montes_82_02_Nekropolia-2.jpgCmentarz w centrum miasta przy kościele św. Anny, powstał na początku XVII w. jako miejsce pochówku ewangelików. Wpierw zbudowano na nim kaplicę cmentarną, a potem przekształcono ją w kościół, który wówczas nosił imię św. Jakuba. Dwa obrazy z motywem tego cmentarza, niosące historyczną wiedzę o nim, namalował w 1920 r. Adolf Mund, nauczyciel rysunku w tutejszym Gimnazjum Realnym

Najstarszą płytą grobową nekropolii jest epitafium dziecka wmurowane w południową, zewnętrzną ścianę kościoła. Bardzo zniszczone i dlatego z inskrypcji na nim, której nikt dawniej nie przepisał, dziś da się odczytać tylko słowo – ANNA i pojedyncze litery.

Ponad 150 lat liczy sobie oznaczony imionami, nazwiskami, datami urodzin i śmierci, wspólny grobowiec księży proboszczów oraz kilku innych kapłanów parafii kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Pierwszym pochowanym był w 1864 roku proboszcz Ignacy Wawretzko.

Z lat 20. i 30. XX w. pochodzą mogiły działacza narodowego Teofila Królika (+1923), Jana Bondkowskiego (+1937), odznaczonego Medalem Niepodległości przez Józefa Piłsudskiego, Karola Majowskiego (+1933), kupca oraz radnego miejskiego z wyborów w 1926 oraz 1930 roku.

Czas II wojny światowej przypominają tablice z imionami i nazwiskami kobiet oraz napisami „Ku pamięci jej męża Alojzego. Zginął na wojnie w 1943 r.”, a na innej „Ku pamięci jej męża Konrada. Zginął na wojnie w 1945”.
Z lat powojennych to groby prof. Józefa Piernikarczyka (+1946), jednego z twórców koncepcji wykorzystania podziemi tarnogórskich dla celów turystycznych, autora wielu książek o tematyce historycznej oraz popularnonaukowych związanych tematycznie ze Śląskiem.

Na późniejszych nagrobkach znajdują się inne sławne w Tarnowskich Górach nazwiska: Alfons Kopia (+1962) – sztygar, jeden z założycieli SMZT, Józef Machwitz (+1973) – artysta malarz, Karol Broniec (+1956) – profesor liceum ogólnokształcącego im. S. Staszica, Franciszek Garus (+1967) – inżynier, jeden z budowniczych Zabytkowej Kopalni Srebra, Bolesław Lubosz (+2001) – literat i poeta.

Jest też grób kronikarza ziemi tarnogórskiej Jana Nowaka (+1959) i jego żony. Nie dotrwała do naszych czasów mogiła innego tutejszego dziejopisa Carla Winklera (+1896). Nie wiadomo nawet, kiedy i dlaczego zniknęła?

Można spotkać kilka nagrobków unikalnych, a jedną z tabliczek przytwierdzono do zupełnie innej stylowo, niewątpliwie dużo starszej, kolumny. Może to jakiś szczątek grobowca rodziny Ehr, który stał kiedyś w połowie cmentarza przy ogrodzeniu od ul. Gliwickiej.

Jest na płytach nagrobnych wiele nazwisk znanych lub skądś znajomych. A tak naprawdę, to wszyscy, którzy na tym cmentarzu kiedyś spoczęli, tworzyli historię swych rodzin i miasta.

Red

 

Okładka Montes nr 82

Okładka Montes nr 82