Wyróżnienia dla tarnogórskich strzelców

Zwycięzca strzelania o tytuł „Najlepszego Rycerza V Komandorii”  Rajner Smolorz (trzeci od lewej) w towarzystwie: Pawła Przychodniaka (Komandor V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana), Andrzeja Wegnera (prezes Regionu V EGS), Piotra Jończyka (Cech Strzelecki Bractwo Kurkowe w Szamocinie, poprzedni „Najlepszy Rycerz  V Komandorii”), Zespół Pałacowy w Jedlince, 12 marca 2016 r.
Zwycięzca strzelania o tytuł „Najlepszego Rycerza V Komandorii” Rajner Smolorz (trzeci od lewej) w towarzystwie: Pawła Przychodniaka (Komandor V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana), Andrzeja Wegnera (prezes Regionu V EGS), Piotra Jończyka (Cech Strzelecki Bractwo Kurkowe w Szamocinie, poprzedni „Najlepszy Rycerz V Komandorii”), Zespół Pałacowy w Jedlince, 12 marca 2016 r.

W ostatnich miesiącach miało miejsce kilka uroczystości, podczas których uhonorowano tarnogórzan. Członkowie miejscowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego uczestniczyli też w wielu imprezach strzeleckich, będąc organizatorami dwóch z nich

W dniach 11–13 marca 2016 roku na terenie Zespołu Pałacowego w Jedlince odbyło się V Spotkanie V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana w Europie. Wielkim mistrzem Rycerstwa jest Jego Cesarska Wysokość Arcyksiążę Karol von Habsburg. Tegoroczne spotkanie Komandorii uświetnił swą obecnością jej Przeor i Prezydent Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (EGS) książę Charles Louis de Merode. Rycerze V Komandorii wywodzą się z bractw strzeleckich z Polski, Czech, Chorwacji i Ukrainy. Nieodłącznym elementem uroczystości jest turniej rycerski (strzelecki) o tytuł „Najlepszego Rycerza V Komandorii”. W tym roku zdobywcą tego zaszczytnego tytułu został tarnogórzanin, rycerz i członek Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego, a zarazem brat honorowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach – Rajner Smolorz. Zwycięzca otrzymał przechodnią tarczę wykonaną w węglu z wizerunkiem św. Sebastiana, ufundowaną przez Andrzeja Janickiego, hetmana KBS w Tarnowskich Górach. Ostatni z wymienionych został także wybrany do pierwszego, historycznego pocztu sztandarowego V Komandorii Rycerstwa Świętego Sebastiana, działającego przy EGS. Istotnym elementem spotkania była wystawa „Orderowe i zakonne tradycje rycerstwa”, którą zorganizował Instytut Kultury Rycerskiej z Tarnowskich Gór.

Pamiątka z Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Tarnowskie Góry, 23 kwietnia 2016 roku
Pamiątka z Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Tarnowskie Góry, 23 kwietnia 2016 roku

Uroczyste otwarcie wystawy poprzedziły referaty wygłoszone przez członków Instytutu – dr Dariusza Woźnickiego, Joannę Drosik i Mariana Muławskiego, które ilustrowały tradycje rycerstwa i poszczególnych orderów. Czytelnicy będą mogli zobaczyć wystawę we wrześniu br. na terenie Śląskiego Centrum Kultury w Nakle Śląskim.

Kilka tygodni później, 9 kwietnia 2016 roku, na Walnym Zjeździe Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Pleszewie, dwaj inni tarnogórzanie dr Krzysztof Gwóźdź i Zbigniew Madeja odznaczeni zostali, za zasługi na rzecz ruchu brackiego, brązowymi Krzyżami Zasługi EGS. Z kolei 3 czerwca 2016 roku, w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie odbyła się Inwestytura Rycerzy Orderu św. Jana Kantego. Kapituła, której Wielkim Mistrzem jest arcybiskup lubelski Stanisław Budzik, wyróżnieniem tym uhonorowała m.in. Grzegorza Gawinka, który tym samym został przyjęty do grona Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych.

W ostatnim czasie na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbyło się kilka ważnych wydarzeń. Pierwsze miało miejsce 23 kwietnia 2016 roku, kiedy to po raz kolejny, nasza organizacja była gospodarzem zawodów Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. W zmaganiach turniejowych wzięło udział pięćdziesięciu braci reprezentujących organizacje z: Bytomia, Mikołowa, Pszczyny, Raciborza, Rudy Śląskiej, Rybnika, Zabrza, Żor oraz Tarnowskich Gór. W rywalizacji do tarczy karabinowej Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego, ufundowanej przez jego prezesa Tadeusza Żyłę, przedstawiciele gospodarzy Marek Sławik i Adam Flak zajęli dwa pierwsze miejsca, a na trzecim uplasował się Władysław Frydel z Pszczyny. Tarczę pistoletową Otwarcia Sezonu ufundował hetman tarnogórskiego Bractwa – Andrzej Janicki. W tej konkurencji najlepszy rezultat stał się udziałem Marcina Śląskiego (Mikołów), a kolejne lokaty zajęli Jerzy Miś (Rybnik), Adam Flak (Tarnowskie Góry). Tarcza Charytatywna trafiła do rąk Zbigniewa Winiatorskiego (Żory), a tuż za nim uplasowali się: Marcin Śląski (Mikołów) i Henryk Ludwikowski (Racibórz). W konkurencji do Tarczy Pamiątkowej pierwsze miejsce zajął tarnogórski król kurkowy Leszek Waligóra, drugie – Marcin Śląski (Mikołów), a trzecie – Józef Pluta (Racibórz). W tradycyjnym strzelaniu do kura najskuteczniejszy okazał się Marek Twardawa z Rybnika, a Jerzy Miś (Rybnik) i Grzegorz Kotwicki (Tarnowskie Góry) zostali sklasyfikowani na drugim i trzecim miejscu. Wśród kadetów pierwsze trzy lokaty zajęli reprezentanci gospodarzy: Dawid Gorol, Oktawia Hetmańczyk i Michał Kot. Miesiąc później, 21 maja 2016 roku, strzelnicę udostępniono Bractwu Kurkowemu Grodu Bytomskiego, które po raz kolejny zorganizowało na obiekcie zawody królewskie i o Memoriał Hetmanów.

Pamiątka ze strzelania rodzinnego, Tarnowskie Góry, 4 czerwca 2016 roku
Pamiątka ze strzelania rodzinnego, Tarnowskie Góry, 4 czerwca 2016 roku

Od 1999 roku, dzięki inicjatywie Marka Sławika, tarnogórskie Bractwo organizuje co roku strzelanie rodzinne. Od samego początku impreza ma na celu integrację lokalnej społeczności i popularyzację sportów strzeleckich. Biorą w niej udział rodziny tarnogórskich braci kurkowych oraz zaproszeni przez nich goście. Turniej prowadzony jest w trzech konkurencjach: kobiecej, męskiej i dziecięcej. Dla najmłodszych uczestników strzelania przygotowywane są też liczne atrakcje. Za przygotowanie imprezy odpowiedzialna jest Rada Królewska, którą do września bieżącego roku tworzą: Leszek Waligóra (król), Janusz Szroeter(I marszałek) i Jacek Wicher (II marszałek). W ostatniej edycji imprezy, 4 czerwca 2016 roku, wzięło udział około 90 osób. Wśród kobiet najskuteczniejsze okazały się: Aleksandra Nowak, Mariola Koszowska, Magdalena Flak, a za nimi uplasowały się Małgorzata Sławik, Anna Janicka, Ewa Janicka. Najlepszymi strzelcami wśród mężczyzn zostali: Franciszek Tarski, Tomasz Tęcza, Marek Nowak oraz Wojciech Woźnica, Kazimierz Kasperek, Marcin Gołąbek. Dzieci rywalizowały w kilku kategoriach wiekowych, ale każde z nich, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymało pamiątki, medal oraz dyplom.

Krzysztof Gwóźdź
Dariusz Woźnicki

 

Okładka Montes nr 80

Okładka Montes nr 80