W stronę tajemnicy światła

b_200_300_16777215_0___images_stories_montes_78_12-Werner-1.jpgWerner Lubos urodził się 2 maja 1941 r. w Tarnowskich Górach. W 1959 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica. W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Wacława Taranczewskiego.

W 1967 r. wstąpił do ZPAP w Krakowie, a w 1983 podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie jako wykładowca. Tam prowadził pracownię malarstwa w Instytucie Plastyki.

W 1990 r. uzyskał stopień adiunkta habilitowanego na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, a w trzy lata później objął stanowisko profesora w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.

Od 1993 r. uczestniczył w Komisji Artystycznej przy Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej oraz w Gliwicach, a rok potem w komisji programowej Galerii Fra Angelico w Katowicach.

Od 1999 r. jest członkiem stowarzyszenia polsko - francuskiego „WITRAŻ 2000”, działającego pod patronatem międzynarodowego Centrum Witraży w Chartres i promującego współczesny witraż polski w Europie.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył mu 15 grudnia 2008 r. nominację profesorską.

Profesor jest autorem około 80 projektów i realizacji witraży oraz polichromii, które znajdują się w kilkunastu  kościołach i kaplicach na Śląsku, m.in. w kościołach: Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Maksymiliana Marii Kolbe w Janowie Miejskim – 1978 r., Św. Jadwigi w Szopienicach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej – 1987 r., czy w neogotyckiej kaplicy Dobrego Pasterza w Świerklańcu. Projektował też polichromie zabytkowych kościołów neogotyckich: św. Wojciecha w Radzionkowie – 1977 r. i św. Jadwigi w Szopienicach – 1983 r.

b_200_300_16777215_0___images_stories_montes_78_12-Werner-2.jpgWerner Lubos prezentował swe prace na dziesiątkach wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.  w Paryżu, Sztokholmie, Münster, Darmstadt, Stuttgarcie, Caracas, Watykanie.

W latach 60. promowały młodych twórców „Wieczory z kogutem”. Był ich pomysłodawcą oraz współorganizatorem w Muzeum w Tarnowskich Górach. Cykl 6. wystaw „Mistrz i uczniowie” z ASP w Krakowie prezentowany był w tarnogórskich galeriach.
W tym roku Profesor obchodzi 56. lecie swojej pracy twórczej. W ciągu dziesięcioleci zgłębił tajniki sztuki malarskiej, polichromii, rzeźby, ceramiki, metaloplastyki i scenografii. Jest jednak przede wszystkim twórcą obrazów sztalugowych. Znany jest też z realizacji witraży sakralnych i ta tematyka towarzyszy mu do dzisiaj. Należy do najwybitniejszych polskich witrażystów.

Sztuka cenionych artystów jest czasem na wyciągnięcie ręki. Ślady artystycznej twórczości profesora Lubosa można znaleźć w wielu miejscach Tarnowskich Gór.

Na szczególną uwagę zasługują:
W kościele Św. Anny - wystrój wnętrza – 1971, polichromia oraz obraz Chrystus Zmartwychwstały do tryptyku – 1979
W kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła – polichromia, witraż Matka Boska Częstochowska (umieszczony w miejscu zniszczonego w czasie ostatniej wojny witraża Zesłanie Ducha Świętego) – 1982, wystrój wnętrza kaplicy Świętej Barbary – 2000 (polichromia nad wejściem do niej poświęcona jest górnikom kopalni „Wujek”), witraże w kościele Matki Boskiej Królowej Pokoju – 2000
Zaprojektował także witraże do kościoła Św. Katarzyny w Lasowicach – 2009 oraz kaplicy w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich i kaplicy szpitala powiatowego nr 3.

Nie sposób tu pokazać wszystkich witraży Profesora, a nawet w całej pełni tych znajdujących się w tarnogórskich kościołach. Trzeba stanąć w ich wnętrzach, by je zobaczyć i zbliżyć się do tajemnicy światła.

RED

 

Okładka Montes nr 78

Okładka Montes nr 78