600 – lat Parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach – wystawa w Muzeum

b_200_300_16777215_0___images_stories_montes_77_15-600lat.jpg

Od 6 listopada 2015 r. tarnogórskie Muzeum zaprasza na wystawę czasową, która została przygotowana w związku z jubileuszem 600-lecia Parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach. Główny trzon ekspozycji stanowią  obiekty sakralne. Dzięki przychylności ks. Krzysztofa Żaka - proboszcza tej parafii, zaprezentowano te najcenniejsze, związane z jej historią

Ekspozycję rozmieszczono w kilku salach. W pierwszej, zwiedzający mogą zapoznać się z dziejami Starych Tarnowic oraz historią parafii św. Marcina. W tej części zaprezentowano najważniejszy dla starotarnowickiego kościoła dokument (fotokopia) dotyczący erekcji parafii św. Marcina, z którego dowiadujemy się m.in. o Franciszku - pierwszym kapłanie, czy Mikołaju i Teodorze Włodkach – właścicielach ziemskich. Pokazano tutaj również akwarele A. Munda, rysunki P. Stellera, zdjęcia I. Lukosz-Kowalskiej, Z. Pokrywki i ze zbiorów archiwum SMZT. Rozbudowę starego kościoła, i jego zmiany pod względem architektonicznym, przedstawił w rzucie oraz w przekroju T. Trzcionkowski.

W sali barokowej znalazły miejsce fotografie przedstawiające polichromie o niebywałych walorach artystycznych i niestety, nieznanej dotąd atrybucji. Pojawiły się one w wystroju starotarnowickiej fary dzięki fundatorom - Wacławowi Ohm-Januszewskiemu i jego siostrze Annie (Hunter de Grandon po mężu), datowane są na 1707 r. Wyeksponowano w tym miejscu zdjęcia inskrypcji łacińskich oraz ich tłumaczenie. Stanowią one ciekawy ślad historyczny.

Trzecia sala zawiera najcenniejsze obiekty – obraz Matki Boskiej Piekarskiej z XVII wieku, rzeźby świętych Stanisława i  Wojciecha z  XVII, pacyfikał św. Gaudentego z XVIII w., monstrancję z pocz. XX w., a także szaty liturgiczne z pocz. XX w. Warto tutaj uważnie przyjrzeć się naczyniom liturgicznym, które rzadko można oglądać z tak bliska. Uzupełniono tę część o powiększoną fotografię wnętrza starego kościoła z lat 80-tych XX w. wykonaną przez M. Paszkowską. Ciekawostką jest przedstawienie fragmentu dokumentacji renowacji ołtarza wykonanej przez Ewę Dzik – konserwatora sztuki.

Ostatnia sala w dużej mierze nawiązuje do historii nowego kościoła, budowanego w latach 1899-1902. Pokazano plany z 1899 r., zwrócono uwagę na witraże, które zostały wykonane na pocz. XX w. przez Instytut Witrażowy A. Seilera we Wrocławiu. Ich piękno uchwycił w fotografii M. Jarzombek. Zaaranżowano duże kopie witrażowych rozet, które umieszczono we wnękach okiennych. Nie mogło na ekspozycji zabraknąć informacji o  pierwszym, po 544 latach, kapłanie, który wyszedł ze  starotarnowickiej parafii – ks. dr. Herbercie Jeziorskim. Poświęcona została mu nota biograficzna oraz fotografie przedstawiające mszę prymicyjną. Wystawę uzupełniają zdjęcia mieszkańców Starych Tarnowic, uczestniczących w  różnych sakramentach – komunia św, bierzmowanie, ślub, pogrzeb (pochodzące ze zbiorów prywatnych) oraz dokumenty z Archiwum Państwowego w Katowicach i Archiwum Diecezjalnego w Gliwicach, a  także 10 minutowy film dokumentalny opracowany przez Ryszarda Kowalskiego, który również przybliża dzieje Parafii pw. św. Marcina.

Ekspozycja „600-lecie Parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach” będzie prezentowana do 31 stycznia 2016 r., w tym dniu o godz. 11.00 zaplanowano finisażowe, kuratorskie oprowadzanie po wystawie.

 

Okładka Montes nr 77

Okładka Montes nr 77