Z dziejów komunikacji międzygminnej

b_200_300_16777215_0___.._montes_images_stories_montes_71_10-Kwitnacy-Toszek.jpg

Autobusem do Toszka cz. 2

Starania o uruchomienie do Toszka linii autobusowej, w której obowiązują bilety KZK GOP i MZKP, trwały kilka lat. Zanim gmina włączona została w spójny obszar, po jakim można się poruszać na podstawie tego samego biletu miesięcznego, początkowo rozważano skromniejsze propozycje.

Jednym z powodów była zmniejszająca się liczba połączeń wykonywanych przez PKS Strzelce Opolskie i PKS Gliwice. W 2010 r. rozważano pomysł wydłużenia linii autobusowej KZK GOP o numerze 71, łączącej Pyskowice z Osiedlem Sikornik w Gliwicach. Proponowano, by w pojedynczych kursach autobus ten jeździł z Toszka przez Pyskowice do Gliwic. Tym razem skończyło się tylko na pomyśle. Mieszkańcy Toszka w różnym czasie wysuwali też i inne propozycje, jak choćby wydłużenia jednej z linii Tarnowskie Góry - Pyskowice do tego miasteczka.

Dwa lata później gmina Toszek podjęła rozmowy z Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na temat przystąpienia do związku. Decyzja władz Toszka była o tyle ciekawa, że miasteczko to jak również pobliskie wioski nie posiadały tradycji komunikacji autobusowej, zwanej potocznie komunikacją miejską - zarówno w okresie Polski Ludowej jak też po likwidacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach.

W Toszku należało taką komunikację utworzyć od podstaw.

Oficjalne rozmowy podjęte zostały 18 grudnia 2012 r., kiedy to na zgromadzenie członków MZKP przybył sekretarz gminy Toszek Mateusz Papkala. Na tym forum wyraził on w imieniu swej gminy chęć przystąpienia do MZKP począwszy od czerwca 2013 r. Sama deklaracja chęci otwierała dopiero formalno-prawne starania, które wymagały nie tylko decyzji zainteresowanej gminy, lecz także zgody każdej z gmin członkowskich MZKP, wyrażonej w postaci uchwały Rady Gminy lub Rady Miejskiej.

Ponieważ sprawy proceduralne przeciągały się, wskazany przez gminę na czerwiec 2013 r. hipotetyczny termin przystąpienia Toszka do MZKP nie mógł zostać dotrzymany. Zgromadzenie MZKP stosowną uchwałę o przyjęciu Toszka w skład uczestników związku przyjęło 25 października 2013 r., jednocześnie wnioskując do Rad Gmin tworzących Związek o przyjęcie stosownej zmiany w Statucie.

Na początku 2014 r. opracowana została ankieta dla mieszkańców gminy Toszek na temat potrzeb przewozowych. Postanowiono w ten sposób zebrać informacje, przydatne przy konstruowaniu rozkładów jazdy nowych linii. Termin zbierania wypełnionych ankiet wyznaczono na 27 lutego 2014 r. Ankiety zbierali sołtysi, można je też było dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Toszku.

Zmianę w statucie MZKP polegającą na dopisaniu Toszka do grona gmin członkowskich zatwierdziły w końcu poszczególne gminy członkowskie MZKP, od Mierzęcic po Krupski Młyn. W związku z tym od 17 lipca 2014 r. gmina Toszek stała się oficjalnie członkiem Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Warto zauważyć, że Toszek był kolejną gminą powiatu gliwickiego, która otrzymała członkostwo jednego ze związków komunikacyjnych. Nieco wcześniej, bo pod koniec 2013 r., do KZK GOP przystąpiły bowiem Sośnicowice i Pilchowice.

Komunikację pasażerską na terenie Toszka postanowiono zainaugurować wraz z początkiem nowego roku szkolnego. I tak 1 września 2014 r. uruchomiono pięć zupełnie nowych linii autobusowych, oznaczone kolejno numerami od 203 do 207. Cztery pierwsze linie otrzymały rozkład jazdy tylko na dni robocze, natomiast ostatnia z nich - linia 207, także na dni wolne. Linii 203 przyporządkowano trasę: Boguszyce - Toszek - Pawłowice - Płużniczka Wieś. W kilku kursach 203 umożliwiono dojazd na dworzec kolejowy w Toszku. Przejazd całej podstawowej trasy zajmował 14 minut. Linia 204 połączyła położoną w gminie Wielowieś miejscowość Księży Las poprzez Zacharzowice, Wilkowiczki, Toszek, Pawłowice, Ligotę Toszecką i Kotulin z Proboszczowicami. Taka trasa obowiązywała w czterech kursach w ciągu dnia, co umożliwiało w Księżym Lesie przesiadkę na autobus 191 do Tarnowskich Gór. Najdłuższy kurs trwał pięćdziesiąt minut. W pozostałych sześciu krótszych kursach z Proboszczowic można było dojechać tylko do Wilkowiczek lub do Toszka.

Kolejną miejscowością z gminy Wielowieś, która otrzymała połączenie bezpośrednie z Toszkiem, stała się Dąbrówka. Do przystanku Dąbrówka Kościół uruchomiono z Toszka linię 205, prowadzącą przez Sarnów, a w jednym z porannych kursów także przez Płużniczkę i Pawłowice. Czas jazdy z Toszka do końcowego przystanku w Dąbrówce wynosił zaledwie 14 minut, a rozkład przewidywał 14 kursów w dni robocze. Kolejna linia oznaczona numerem 206 zaczęła kursować na trasie Ciochowice - Pisarzowice - Toszek - Kotliszowice. Jej przejazd zajmował 18 minut, a rozkład przewidywał 16 par kursów od wczesnego rana aż po godzinę siedemnastą.

Najobfitszy rozkład jazdy spośród nowych linii otrzymała ta oznaczona numerem 207. Połączyła ona Toszek przez Pisarzowice, Ciochowice, Paczynę i Paczynkę z Pyskowicami, gdzie końcowy przystanek wyznaczono na Placu Wyszyńskiego. Tam pasażerowie otrzymali możliwość dogodnej przesiadki m.in. na autobusy 20 i 184 w stronę Bytomia czy Zabrza Rokitnicy. Czas przejazdu wynosił 20 minut, a w kursach wjeżdżających na przystanek Paczyna Ogrodnictwo - 25 minut. Rozkład przewidywał 24 pary kursów w dni robocze oraz 9 par kursów w dni wolne.

Tak skonstruowany rozkład jazdy linii w gminie Toszek już kilkanaście dni później został  częściowo zmieniony. Powodem były prace drogowe i asfaltowanie drogi wojewódzkiej nr 907 na odcinku Toszek – Wielowieś, które przebiegały etapami na początku września. W konsekwencji tylko w dniu 12 września 2014 r. zmieniono organizację ruchu linii 206. Tego dnia podzielona została na dwie odrębne relacje. Jeden wóz jeździł tylko między Ciochowicami a Toszkiem, natomiast drugi wóz kursował pomiędzy Toszkiem a Kotliszowicami - ale nie najkrótszą trasą, lecz przez Wilkowiczki. Na głównym przystanku w Toszku zapewnione zostały w części kursów dogodne, jednominutowe przesiadki. Przejazd wydłużoną trasą z Toszka przez Wilkowiczki do Kotliszowic zajmował 14 minut, a ostatni kurs z Kotliszowic wyznaczono na 17:29.

Natomiast pierwsza stała zmiana rozkładu jazdy toszeckich linii nastąpiła 1 października 2014 r. Od tego dnia zmieniono rozkłady jazdy linii 203, 204, 205, 206, 207 w taki sposób, aby w części kursów obsługiwały one szkoły na terenie gminy Toszek, w tym np. przystanek Toszek Gimnazjum. Jednocześnie uruchomiona została linia autobusowa 208 na trasie Paczyna - Pniów Szkoła - Srocza Góra Wieś - Pniów Skrzyżowanie - Pyskowice Plac Wyszyńskiego. Pojedyncze kursy skierowano na krótszą trasę Paczyna - Paczynka - Pyskowice Plac Wyszyńskiego. Ustalony rozkład przewidywał osiem par kursów tylko w dni robocze.

Tomasz Rzeczycki

 

Okładka Montes nr 71

Okładka Montes nr 71