Szkoła trzech wieków

Prof. Bendkowska z dyr. Kazimierzem Sporoniem
Prof. Bendkowska z dyr. Kazimierzem Sporoniem

Przed każdym, kto od 1856 r. stanął u wylotu ul. Krakowskiej, otwierała się panorama z zabudowaniami Tarnowickiej Huty. Widok na to królestwo Hefajstosa przysłonił w 1874r. nowy okazały gmach, wystawiony z myślą o Atenie, bogini mądrości. Już 140 lat służy tym, którzy chcą się dzielić swą wiedzą z tymi, którzy jej pragną.

Działające od 2007 r. Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, przyznaje honorowe tytuły Zasłużony Nauczyciel oraz Wybitny Absolwent.

Tegoroczna uroczystość ich nadania, odbyła się w Tarnogórskim Centrum Kultury.

Po laudacjach wygłoszonych przez dzisiejszych nauczycieli liceum, przewodnicząca Stowarzyszenia pani Alfreda Garczarek-Bendkowska oraz dyrektor liceum Kazimierz Sporoń wręczali tytuły uhonorowanym byłym uczniom. Byli wśród nich: Bogna Drozdzowska, Justyna Kędzia, Anna Musielak, Artur Ganszyniec, Marcin Tyrol. W części artystycznej wystąpił zespół uczniów liceum z programem przygotowanym przez mgr Annę Koj a w partiach solowych dawni absolwenci.

Piątkowa impreza stała się, jak zwykle, okazją do wspomnień.

- Kiedy pierwszy raz wszedłem do „Stasia” czułem się zagubiony i niepewny, zdumiony obcowaniem z postaciami obrosłymi legendami, wykraczającymi poza mury szkoły – mówił Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór, który nie tylko Staszica skończył, ale później w nim uczył, a nawet „dyrektorował”. Z tej okazji miał zaszczyt pokroić szkolny, urodzinowy tort.

- Najważniejsza rzecz jakiej się w tej szkole nauczyłem, to prymat ducha nad ciałem, choć słynny prof. Witos (pseudonim Ciapek) i w kategorii cielesnej dawał nam niezły wycisk – wspominał burmistrz.

- Cieszę się, że z naszą szkołą utożsamiają się nie tylko ci, którzy do nie chodzą, ale ci, którzy ukończyli ją zarówno przed chwilą, jak i lata temu - koementował Kazimierz Sporoń, dyrektror Staszica.

Dla wszystkich, którzy przybyli na uroczystość, Stowarzyszenie przygotowało niespodziankę. To książka wydana z okazji 140. lecia oddania do użytku gmachu, który od XIX w. był siedzibą szkół kilku nazw i patronów. Z tekstem dr Michała Sporonia stanowiącym rys historyczny oraz opis cech i elementów architektonicznych budowli, korespondują zdjęcia jej planów, dawnych wnętrz oraz inne dokumentujące przeszłość. Tekst przełożyła na język angielski nauczycielka liceum - mgr Bożena Czajka.

Byli uczniowie szkoły odnajdą w książce znajome nazwiska profesorów, kolegów, może i swoje. Dostarczy im ona okazji powrotu do przeszłości, choćby na chwilę. Tym, którzy swą edukację powierzyli kiedyś nauczycielom innej z kilku dobrych tutejszych szkół, może przypomni ich własną. Wszystkich, którzy ją do ręki wezmą, może zachęcić do dokładniejszego obejrzenie tej budowli, ważnej nie tylko dla architektonicznego pejzażu Tarnowskich Gór.

RED

 

Okładka Montes nr 70

Okładka Montes nr 70