Figura św. Jana Nepomucena

Figura św. Jana Nepomucena
Figura św. Jana Nepomucena

25 maja br. została uroczyście przekazana przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach tarnogórskiemu Muzeum figurka św. Jana Nepomucena. Od 130 lat stała ona w niszy na wysokości piętra domu przy ulicy Strzeleckiej 13.

Według kronikarza Jana Nowaka pierwotnie znajdowała się ona na filarku, na ówczesnym cmentarzu za kościołem p w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Miała pochodzić z Wiednia i już w 1713 roku była notowana w kościelnym inwentarzu. Podczas przebudowy kościoła w połowie XIX w. została usunięta i w 1884 roku podarowana Teodorowi Widerkowi. Ten umieścił ją w narożu tylnej elewacji swojej zbudowanej trzy lata wcześniej kamienicy. Barokowa rzeźba poddawana była w przeszłości prawdopodobnie wielu renowacjom, polegającym na położeniu nowej polichromii. Na spodzie podstawy zachowała się inskrypcja mówiąca o odnowieniu rzeźby w 1958 roku. Na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Urząd Miasta zlecił jej renowację katowickiej pracowni konserwatorskiej Antique Style, aby następnie przekazać rzeźbę Muzeum. Jednocześnie została wykonana jej kopia, poświęcona po mszy św. także 25 maja. Zostanie ona umieszczona w miejscu oryginału.

Konserwacja rzeźby, wykonanej prawdopodobnie w drewnie lipowym, przeprowadzona została zachowawczo, czyli bez uzupełnień zniszczeń. Uszkodzone zostały palce, trzewiki, muceta (peleryna), a przede wszystkim polichromia, jednak zważywszy na niemal 300 – letnie przebywanie rzeźby na powietrzu, znajdowała się w dość dobrym stanie. Jest to typowe przedstawienie świętego, w czarnej sutannie, białej komży wykończonej bordiurą – tu w kształcie języczków, czerwonej mucecie i czarnym birecie. Nie zachowały się atrybuty świętego. Prawdopodobnie trzymał on w lewej ręce krucyfiks, w prawej być może palmę męczeńską. Brak także aureoli z pięciu gwiazd. Jest to rzeźba pełna, przyścienna. Postać ukazana w kontrapoście, wygięta esowato, fałdy szat rozwiane barokowo. Twarz świętego podłużna, okolona jest brodą i wąsami, zgodnie z tradycyjnym sposobem przedstawiania tej postaci. Rzeźbę można oglądać w sali renesansowej Muzeum w Tarnowskich Górach.

(K)

 

Okładka Montes nr 68

Okładka Montes nr 68