Koło misyjne

W działalności misyjnej w Peru biorą również udział osoby z Polski
W działalności misyjnej w Peru biorą również udział osoby z Polski

W parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach powstało, jedyne w swoim rodzaju, koło misyjne gdzie oprócz modlitwy i pomocy południowoamerykańskim misjonarzom można zapoznać się z podstawami języka hiszpańskiego.

Tarnogórskie koło jest pierwszym w Polsce,  związanym z Misjonarzami Sługami Ubogich Trzeciego Świata,  którzy pracują wśród najbiedniejszej ludności Peru. Do Polski misjonarze dotarli poprzez bliskie kontakty z benedyktynami z Tyńca, a stamtąd  do tarnogórskiej parafii gdzie w początkach roku oficjalnie zainicjowało działanie koło misyjne.

Założycielem Ruchu Misjonarzy jest włoski augustianin o. Giovanni Salerno, który po kilkunastu latach pracy misyjnej wśród mieszkańców Peru, na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, powołał do życia dzieło o charakterze religijnym, które zaprasza każdego do służby cierpiącym braciom z Trzeciego Świata.

W ramach Zgromadzeniu działają: kapłani, bracia konsekrowani, siostry misjonarki (przełożoną jest Polka, s. Maria Strzałkowska), wspólnota kontemplacyjna, małżeństwa misyjne, oblaci (chorzy, więźniowie) ofiarujący swe cierpienie, grupy wsparcia starające się rozpowszechniać charyzmat Misjonarzy w swoim środowisku.

Zgromadzenie jest otwarte na działalność osób świeckich, które mogą wyjechać do Peru i pracować w misjach co najmniej dwa lata (rodziny) lub rok w przypadku osób samotnych.

Tarnogórscy członkowie koła zamierzają pomagać benedyktynom w organizowaniu spotkań z przyjeżdżającymi do Polski misjonarzami Sługami Ubogich Trzeciego Świata, jak i prowadzić działalność edukacyjno-informacyjną w temacie misji i ich potrzeb.  Można tutaj otrzymać bezpłatnie książkę  napisaną przez założyciela Ruchu o. Giovanniego Salerno MSP, która z pewnością przybliży problematykę  z którą spotykają się misjonarze w Peru.

Dla zainteresowanych możliwa jest też bezpłatna prenumerata biuletynu Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata.

Wydarzeniem do którego przygotowują się już dziś członkowie koła jest przyszłoroczny Tydzień Misyjny organizowany w tarnogórskim Konwikcie.

W porozumieniu z ks. Maciejem Górką, dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Gliwickiej, mają zamiar włączać się w diecezjalne wydarzenia misyjne.

Co ciekawe,  na spotkaniach przewiduje się krótkie lekcje języka hiszpańskiego z możliwością kontynuacji nauki  w miejscowej szkole językowej.

Zebrania koła są zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.00, po wieczornej Eucharystii   w salkach katechetycznych parafii MB Królowej Pokoju. Grupa jest otwarta, zaprasza również osoby spoza parafii.

(K)

 

Okładka Montes nr 67

Okładka Montes nr 67