Miniona kadencja Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Pamiątka z obchodów 15-lecia Bractwa zorganizowanych podczas Dni Tarnogórskich Gwarków, 8 września 2012 r.
Pamiątka z obchodów 15-lecia Bractwa zorganizowanych podczas Dni Tarnogórskich Gwarków, 8 września 2012 r.

W bieżącym roku minął czteroletni okres kadencji władz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, dlatego też 21 marca 2014 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dokonano wyboru władz organizacji.

Na najważniejsze stanowisko prezesa/hetmana wybrano jednogłośnie już po raz piąty Andrzeja Janickiego, który kieruje władzami Bractwa od 1998 roku. Do Zarządu weszli również: Krzysztof Gwóźdź (I wiceprezes/kasztelan), Czesław Jata (II wiceprezes/mistrz kapituły Krzyża Honorowego), Leonard Woźnica (skarbnik/strażnik skarbu), Krzysztof Koszowski (sekretarz/strażnik pergaminu), Jacek Wicher (strzelmistrz/strażnik broni) i Zbigniew Madeja  (członek zarządu/mistrz ceremoniału). Podczas zebrania wyłoniono także członków Komisji Rewizyjnej (Zdzisław Kromkowski, Aleksander Grabowski, Janusz Szroeter) i Sądu Koleżeńskiego (Wojciech Szczepkowski, Marek Sławik i Marek Pyla).

Ostatnie cztery lata działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach związane były przede wszystkim z inwestycjami mającymi na celu modernizację strzelnicy. W okresie tym zamontowano transportery do tarcz i kamery z monitorami na stanowiskach, oddano do użytku magazyn broni. Dzięki tym ulepszeniom tarnogórskie towarzystwo posiada jedną z dwóch na terenie województwa śląskiego krytych strzelnic brackich o 10-, 25- i 50-metrowej długości osi strzeleckich. Pozwala to na organizację zawodów wg norm Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a także na udostępnianie obiektu szerszemu gronu użytkowników. Do tej pory korzystali z niego funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji i Straży Więziennej, w celu podnoszenia swoich umiejętności strzeleckich, Ośrodek

Szkoleniowo-Historyczny Polskich Drużyn Strzeleckich w Tarnowskich Górach,  Szkolne Koło LOK „Magnum” przy Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, drużyna survivalowa Hufca Ziemi Tarnogórskiej ZHP, podopieczni Stowarzyszenia „Serdeczni” i Świetlicy Środowiskowej TPD. Grono użytkowników strzelnicy tarnogórskiego Bractwa stale rośnie o czym świadczyć może podpisanie w ostatnim czasie umów o współpracy z Komendą Hufca Ziemi Tarnogórskiej ZHP i Towarzystwem Sportowym „Gwarek”.

Minione cztery lata to także czas docenienia dotychczasowej działalności Tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. W dniu 11 maja 2012 roku przyznano towarzystwu Nagrodę Orła i Róży, czyli najważniejsze wyróżnienie nadawane przez Radę Powiatu tarnogórskiego. Fakt ten zbiegł się z  obchodzonym przez towarzystwo  jubileuszem 15-lecia wznowienia działalności. W uzasadnieniu Kapituła przyznająca nagrodę zapisała, że Bractwo otrzymało wyróżnienie za: „podejmowane działania na rzecz lokalnej społeczności z zakresu ochrony dziedzictwa kulturalnego, odnoszone sukcesy strzeleckie i związane z nimi działania na rzecz promocji Miasta Tarnowskie Góry, Powiatu Tarnogórskiego i regionu w kraju i za granicą”. Argumentacja ta nie pozostała bez pokrycia, gdyż kilka miesięcy później, na zjeździe Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen –  EGS)  tarnogórski hetman Andrzej Janicki zaliczony został do elitarnego grona Rycerzy Europejskiego Orderu Zasługi św. Sebastiana. Podczas pierwszego strzelania braci z Europy Środkowo-Wschodniej posiadających to wyróżnienie i zrzeszonych w Komandorii V Regionu EGS, Andrzej Janicki zdobył pierwszą nagrodę – „Statuetkę św. Wacława”. Wspomniane zawody odbyły się 28 i 29 września w Loket koło Karlovych Varów. Kolejny turniej rycerstwa św. Sebastiana zorganizowano 30 marca 2014 roku na strzelnicy w Tarnowskich Górach. Zawody te poprzedziła przygotowana dzień wcześniej konferencja programowa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, która odbyła się w Bytomiu. Obydwie imprezy były inicjatywą Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego, a przede wszystkim hetmana tej organizacji – Jana Świgosta, będącego zarazem Rycerzem Orderu św. Sebastiana. W zawodach rywalizowano o symboliczne strzały patrona strzelców, a Andrzej Janicki uplasował się w nich na trzecim miejscu, tuż za zwycięzcą turnieju i byłym królem Zjednoczenia Władysławem Smółką (Ostrów Wielkopolski) i Marią Żyłą (Pszczyna).

Największym wyróżnieniem dla tarnogórskiego Bractwa pozostaje przywilej zorganizowania w 2015 roku 14. Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Jest to najważniejsza uroczystość zrzeszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym i strzeleckim, która odbywa się co trzy lata. Podczas spotkania podjęte zostaną najważniejsze decyzje dotyczące polskiego ruchu brackiego, a obradom towarzyszyć będzie tradycyjne strzelanie o tytuł Króla Zjednoczenia. Można przypuszczać, że na uroczystości przybędzie kilkaset osób, co da możliwość promocji miasta i całego regionu. Impreza tej rangi odbyła się po raz pierwszy i  ostatni na Śląsku w Katowicach w 1932 roku.

Jak nadmieniono w laudacji przy okazji nadania towarzystwu Nagrody Orła i Róży, organizacja dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Jednym z przejawów tej działalności w ostatnich czterech latach, było wsparcie inicjatywy Muzeum w Tarnowskich Górach w przygotowaniu ekspozycji W jedności siła. Historia i tradycje bractw strzeleckich z terenów województw śląskiego i opolskiego. Wspólnie z Okręgiem Śląskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP tarnogórska organizacja objęła patronat nad wydarzeniem, któremu towarzyszyły lekcje muzealne i turniej strzelecki dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej zorganizowany na strzelnicy Bractwa 9 grudnia 2011 roku. Warto dodać, że ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a jej edycję w Muzeum Śląska Opolskiego obejrzało prawie 8 tys. zwiedzających.

Omawiając najważniejsze inicjatywy podjęte w ostatnich czterech latach przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach nie sposób zapomnieć o zawodach organizowanych z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków. W imprezie tej, podczas której konkurencjami głównymi są strzelania o Srebrnego Gwarka i Szablę Hetmańską uczestniczą bracia nie tylko z naszego kraju. O randze wydarzenia świadczy niewątpliwie niedzielny pochód z udziałem coraz liczniejszych delegacji towarzystw strzeleckich, a salwy z armat oddawane wokół ronda im. ppłk. inż. Gerarda Karola Ranoszka stanowią jedną z najważniejszych atrakcji pochodu gwarkowskiego. Prawdziwą moc brackiej artylerii będą mogli podziwiać tarnogórzanie dopiero podczas 14. Kongresu w 2015 roku.

Krzysztof Gwóźdź

 

Okładka Montes nr 67

Okładka Montes nr 67