Na Kongres do Tarnowskich Gór

Plakieta pamiątkowa z czwartego Kongresu
Plakieta pamiątkowa z czwartego Kongresu

W październiku 2015 roku Tarnowskie Góry na kilka dni staną się stolicą polskiego ruchu brackiego. Po wielomiesięcznych staraniach, w uznaniu zasług tarnogórskich braci,  Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP podjął decyzję o organizacji w naszym mieście Kongresu.

Jest to najważniejsza uroczystość zrzeszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym i strzeleckim, która odbywa się co trzy lata. Podczas spotkania podjęte zostaną najważniejsze decyzje dotyczące polskiego ruchu brackiego, a obradom towarzyszyć będzie tradycyjne strzelanie o tytuł Króla Zjednoczenia. Można przypuszczać, że na uroczystości przybędzie kilkaset osób, co da możliwość promocji  miasta i całego regionu.

Dotychczas impreza tej rangi odbyła się na Śląsku po raz pierwszy i ostatni w 1932 roku w Katowicach. Wybór tej daty nie był przypadkowy, gdyż zbiegła się ona z dziesięcioleciem przyłączenia znacznej części Górnego Śląska do Polski. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował ówczesny Prezydent RP – Ignacy Mościcki, we współpracy z wojewodą śląskim – Michałem Grażyńskim. Poza tym w 1926 roku w Żorach odbył się coroczny Zjazd Delegatów, podczas którego poświęcono sztandar Zjednoczenia Bractw Strzeleckich RP. Kongres tarnogórski będzie czternastym w historii zrzeszenia.

W 1932 roku  do Katowic przybyło aż 876 braci. Patriotyczny wymiar miał pochód, który przemieścił się ulicami stolicy województwa śląskiego do ówczesnej katedry pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła na mszę świętą w intencji ojczyzny. Następnie uczestnicy udali się na pl. Wolności, gdzie przy Grobie Nieznanego Powstańca Śląskiego złożył kwiaty prezes Zjednoczenia Stanisław Maciejewski oraz za Orlęta Lwowskie król kurkowy Mieszczańskiego Towarzystwa Strzeleckiego we Lwowie. Podniosłą część uroczystości zakończyła defilada przyjęta przez wojewodę Michała Grażyńskiego oraz akademia w Teatrze Polskim (obecnie Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego). Strzelania konkursowe odbywały się na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Katowicach, która znajdowała się wówczas w Parku Kościuszki. Towarzyszyły im także imprezy kulturalne. Podczas Kongresu tarnogórscy bracia wywalczyli trzy z sześciu najważniejszych godności Zjednoczenia. Franz Kretschmer został II rycerzem, a Jan Kałuża oraz Otto Kirchner kolejno II i III mistrzem.

Osiągane od 1997 roku przez tarnogórskich braci kurkowych sukcesy strzeleckie pozwalają mieć nadzieję, że podczas Kongresu ich udział nie ograniczy się wyłącznie do roli gościnnych organizatorów, ale kontynuując przedwojenną tradycję, sięgną oni po najwyższe laury strzeleckie. Z uwagi na rangę wydarzenia pragniemy zwrócić się z prośbą o patronat do Prezydenta RP, władz województwa śląskiego, lokalnego samorządu i mediów oraz o współpracę do przedsiębiorców chcących zaistnieć w tym ogólnopolskim historycznym wydarzeniu. Działania powyższe będzie koordynował zawiązujący się Komitet Organizacyjny Kongresu. Planujemy także upamiętnić wydarzenie stosowną publikacją.

Korzystając ze sposobności pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2014 wszystkim mieszkańcom naszego regionu, a w szczególności sympatykom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.

Andrzej Janicki
Krzysztof Gwóźdź

www.kbs.tgory.pl

 

Okładka Montes nr 65

Okładka Montes nr 65