Rosenthalowie

b_200_300_16777215_0___.._montes_images_stories_montes_61_09-brynek.jpg

Panowie Brynka - Dokończenie

Trzecim z rodu Rosenthalów (teraz już z przedrostkiem „von”) panem włości w Brynku został Hugo. Trzy lata po przejęciu rodzinnego majątku Hugo ożenił się z wywodzącą się z Koźla szlachcianką Zofią von Bockelmann. Ich jedyna córka urodziła się w rodzinnym Brynku wiosną 1892 r. Hugo zmarł w 1899 r. w rodowym pałacu.

Dziedzicząca ojcowskie dobra Barbara miała wówczas zaledwie siedem lat. Działająca w jej imieniu matka Zofia, kilka lat później sprzedała majątek Brynek. Jako, że miał on status fideikomisu i był formalnie niezbywalny, został zamieniony na tzw. fideikomis finansowy. W takim wypadku wyceniony majątek zamieniano na gotówkę i deponowano w banku. Procent od złożonej sumy stanowił dochód właściciela fideikomisu finansowego. Faktycznie panem dóbr Brynek był wówczas już hrabia Hugo Henckel von Donnersmarck z Siemianowic. Zofia von Rosenthal z córką Barbarą przeniosła się do Wrocławia. Żyjąca jeszcze babka Natalia mieszkała w Berlinie, gdzie też zmarła tuż po zakończeniu I wojny światowej, jesienią 1918 r.

b_200_300_16777215_0___.._montes_images_stories_montes_61_09-Rosenthal.jpgHugo von Rosenthal, pan na Brynku, Połomii i Hanusku ożenił się jako pierwszy z rodzeństwa. Wkrótce w jego ślady poszło młodsze rodzeństwo.

Frida została jesienią 1875 r. żoną Karola von Mitschke-Collande, pana dóbr Wielkie Buczki (dziś w gminie Rychtal, pow. kępiński). Karol zmarł tuż przed Bożym Narodzeniem 1905 r. Owdowiała Frida przeniosła się do Berlina. Zmarła w Poczdamie jesienią 1923 r.

Druga siostra Gertruda późną wiosną 1886 r. wyszła za mąż za Eugeniusza von Koppy, właściciela dóbr Chechło (dziś w gminie Rudziniec, pow. gliwicki). Eugeniusz zmarł na początku 1899 r. Gertruda, tak jak siostra, przeniosła się do Berlina, zmarła jednak we Wrocławiu pod koniec zimy 1916 r.

Najmłodsza z sióstr Erna została wydana za mąż kilka lat po śmierci ojca, jesienią 1902 r. Jej mężem został Franciszek Braune, pruski porucznik królewskiego Regimentu Ułanów Nr 2 z Gliwic. Franciszek awansując na stopnień rotmistrza i szefa Szwadronu Regimentu Dragonów Nr 9 został przeniesiony do Metz. Od czasu przegranej przez Francję wojny w 1871 r. miasto to znajdowało się w granicach Cesarstwa Niemieckiego i stacjonował tam garnizon wojsk pruskich. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej przeszedł w stan spoczynku i osiadł w dobrach Friedefeld w pow. Randow (na północny zachód od Szczecina). Franciszek zmarł jesienią 1924 r. w Dreźnie, zaś Erna w Berlinie latem 1940 r.

Młodszy brat Hugona, Jerzy służył w stopniu pierwszego podporucznika w 2. Hanowerskim Regimencie Ułanów Nr 14. Po przejściu do rezerwy ożenił się z pochodzącą z Chicago amerykanką Klarą Bauer. Ślub odbył się we Wrocławiu jesienią 1900 r., ale zamieszkali we Frankfurcie nad Menem. Tam urodziła się im trójka dzieci: Edgar latem 1901 r., Ellinor wiosną 1905 r. i Horst na początku 1907 r.

Wydawca przedwojennych Almanachów Gotajskich po raz ostatni informacje o rodzinie von Rosenthal opublikował w 1927 r. Ich rodowód został opublikowany kolejny raz wiele lat po zakończeniu II wojny światowej i przez innego wydawcę. C.A Starke-Verlag wydający powojenne Almanachy wiadomości o von Rosenthalach opublikował dopiero w 1968 r. Można tam wyczytać, że Jerzy von Rosenthal zmarł we Frankfurcie nad Menem wiosną 1933 r. Niestety, brak informacji co działo się z jego rodziną w czasach rządów nazistów.

Wdowa po Jerzym, Klara żyła jeszcze w 1968 r. Jej obydwaj synowie byli już żonaci i mieli też już swoje dzieci. Wcześniej ożenił się młodszy Horst. Wiosną 1945 r. we Frankfurcie jego żoną została Emma Zimmermann z Akwizgranu (niem. Aachen). Na początku kolejnego roku na świat przyszła ich pierworodna córka Marion, a syn Jerzy wiosną 1949 r. Oboje urodzili się w miejscowości Kronberg w górach Taunus koło Frankfurtu nad Menem. Starszy brat Horsta, Edgar ożenił się wczesną wiosną 1948 r. w Heildelbergu. Jego wybranką została Katarzyna Scholz z Zagłębia Ruhry. Rok po ślubie urodził się syn Aleksander, a jesienią  1951 r. drugi syn Harald. Latem 1966 r. Marion, córka Horsta, została we Frankfurcie nad Menem żoną Jana von Schwartzkoppena. Edgar zmarł wiosną 1967 r. w rodzinnym Frankfurcie. Jego synowie w 1968 r. mieszkali w miejscowości Bad Homburg, nieopodal Frankfurtu, gdzie nadal mieszkał stryj Horst i kuzyn Jerzy.

W Internecie można znaleźć informacje o adwokacie i notariuszu Jerzym von Rosenthal z Frankfurtu nad Menem. Zapewne to wspomniany na końcu przedstawiciel rodu von Rosenthalów z Brynka. Czy jednak na pewno? - Almanachy Gotajskie na ten temat już milczą.

Arkadiusz Kuzio-Podrucki
Rys.: Mirosław Ogiński

 

Okładka Montes nr 61

Okładka Montes nr 61