Orzeł i Róża na piętnastolecie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Król jubileuszowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach Jacek Wicher. Po prawej stronie króla Krzysztof Gwoźdź (pierwszy marszałek) z lewej Adam Flak (drugi marszałek), fot. Małgorzata Paszkowska.
Król jubileuszowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach Jacek Wicher. Po prawej stronie króla Krzysztof Gwoźdź (pierwszy marszałek) z lewej Adam Flak (drugi marszałek), fot. Małgorzata Paszkowska.

11 maja 2012 roku. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach odbyło się wręczenie Nagród „Orła i Róży”. Wspomniane wyróżnienie zostało ustanowione w 2003 roku, aby uhonorować osoby i organizacje, które prowadzą aktywną działalność na rzecz powiatu tarnogórskiego. W bieżącym roku postanowiono przyznać tę zaszczytną nagrodę m.in. Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Tarnowskich Górach obchodzącemu w 2012 roku jubileusz piętnastolecia  wznowienia działalności. Wniosek w tej sprawie złożył Andrzej Fiała - Przewodniczący Rady Powiatu i Kapituły przyznającej Nagrodę.

Na dwa tygodnie przed otrzymaniem Nagrody „Orła i Róży”, tj. 28 kwietnia 2012 roku,  odbyło się strzelanie o tytuł jubileuszowego króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.  Godność tę wywalczył Jacek Wicher, aktualny pierwszy marszałek Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, a marszałkami tarnogórskimi zostali: Krzysztof Gwóźdź (pierwszym) i Adam Flak (drugim). Rangę turnieju podnosił fakt, że towarzyszyły mu  zawody z okazji Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia, na które przybyły delegacje z całego regionu.

Delegacja tarnogórskiego Bractwa podczas finisażu wystawy W jedności siła w Opolu. Stoją od lewej: Krzysztof Gwóźdź, Andrzej Janicki, Zbigniew Madeja, 13 maja 2012 roku.
Delegacja tarnogórskiego Bractwa podczas finisażu wystawy W jedności siła w Opolu. Stoją od lewej: Krzysztof Gwóźdź, Andrzej Janicki, Zbigniew Madeja, 13 maja 2012 roku.

Dwa dni po otrzymaniu Nagrody, 13 maja 2012 roku, w Opolu odbył się finisaż wystawy poświęconej bractwom strzeleckim z terenów Opolszczyzny i województwa śląskiego. Wystawa po raz pierwszy prezentowana była w Muzeum w Tarnowskich Górach. Od 24 lutego do 20 maja 2012 roku można było ją zwiedzać w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Ekspozycja została opracowana przez kustosza tarnogórskiego Muzeum i miejscowego brata kurkowego – Krzysztofa Gwoździa, a jej organizację wsparły Okręg Śląski Zjednoczenia i Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach. Podczas finisażu na głównych ulicach starówki w Opolu podziwiać można było barwną paradę z udziałem braci kurkowych z całego Śląska. Patronat honorowy nad imprezą objął Tadeusz Żyła prezes Okręgu Śląskiego Zjednoczenia, a w imprezie brała udział delegacja tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w składzie: Andrzej Janicki (hetman/prezes), Krzysztof Gwóźdź (kasztelan/wiceprezes), Zbigniew Madeja.

Trzy tygodnie później, 7 czerwca 2012 roku, na tarnogórskiej strzelnicy odbyły się zawody o tytuł króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Grodu Bytomskiego, a na uroczystości przybyli: Adam Gołembowski (prezes) i Władysław Smółka (aktualny król) Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Podczas święta nie zabrakło akcentów tarnogórskich. W trakcie intronizacji bytomskiego króla kurkowego, która odbyła się w Kompleksie Zamkowym w Starych Tarnowicach, hetman tarnogórskiego Bractwa – Andrzej Janicki odznaczony został srebrnym medalem „Za Zasługi na Rzecz Obronności Kraju” nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej. Ponadto podczas zawodów towarzyszących imprezie trzecie miejsce zajął tarnogórzanin – Zbigniew Madeja. Tytułem uzupełnienia warto dodać, że nie jest to jedyny sukces strzelecki w ostatnim czasie, gdyż 27 maja podczas zawodów o tytuł Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach Jacek Wicher okazał się najlepszy w strzelaniu do Tarczy Piwnej, a w pozostałych konkurencjach zajął drugie lokaty (Tarcza Hetmańska i Tarcza Charytatywna).

W celu popularyzacji i integracji lokalnej społeczności Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach 2 czerwca 2012 roku odbyło się tradycyjne strzelanie rodzinne. Dwa tygodnie później (19 czerwca) dla Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tarnowskich Górach, już po raz kolejny zorganizowano na strzelnicy piknik połączony z zawodami strzeleckimi.

Bractwo weźmie także udział w Europejskim Spotkaniu Wspólnoty Strzelców Historycznych (Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen). Ta ważna impreza odbywa się co trzy lata, a w bieżącym roku (od 24 do 26 sierpnia) strzelcy  ze Starego Kontynentu przybędą do Tucholi, czyli miejscowości będącej siedzibą powiatu partnerskiego z tarnogórskim. Nasza organizacja przygotowuje się również do głównych obchodów piętnastolecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, które odbędą się podczas tegorocznych Dni Tarnogórskich Gwarków (7 – 9 września).

Krzysztof Gwóźdź

 

Okładka Montes nr 56

Okładka Montes nr 56