Aleksander von Humboldt

Kolejny wielki z wizytą w Tarnowskich Górach

Co roku kulminacyjnym punktem święta miasta – tradycyjnych „Gwarków” – jest pochód historyczny. Od dawna biorą w nim udział jadący w powozie sławni twórcy literatury: Johann Wolfgang von Goethe, Julian Ursyn Niemcewicz i Józef Wybicki. Od kilku lat towarzyszy im także książę-biskup Ignacy Krasicki, o którego wizycie w naszym mieście obszernie pisaliśmy w „Montesie” w 2001 r.

Wskazanym jest aby do historycznego pochodu dołączył drugi powóz, w którym swe miejsce znaleźliby wybitni naukowcy, jakich losy spotkały się z dziejami Tarnowskich Gór. W powozie zasiadł by Robert Koch. Odwiedził nasze miasto jesienią 1875 r., to laureat Nagrody Nobla w 1905 r. za prace nad gruźlicą. Współtwórca nowoczesnej bakteriologii i nauki o chorobach zakaźnych. Obok niego byłby Carl Wernicke. Urodzony w 1848 r. w Tarnowskich Górach lekarz, psychiatra i neurolog, wybitny badacz ludzkiego mózgu.

Trzecim powinien być Aleksander von Humboldt. Przyrodnik i podróżnik, jeden z twórców nowoczesnej geografii, obecnie współpatron Uniwersytetu w Berlinie. Humboldt przebywał w Tarnowskich Górach prawie miesiąc, jesienią 1792 r. Sporo wiadomości o jego ówczesnej podróży na Górny Śląsk poświęcił Krzysztof Zielnica w książce pt. „Polonica bei Alexander von Humboldt”, wydanej w Berlinie w 2004 r.

W następnym – wielkanocnym – wydaniu „Montesa” obszernie opiszemy osobę Humboldta, jego wizytę w Tarnowskich Górach, oraz jego rodzinę, której historia przez wiele dziesięcioleci związana była ze Śląskiem.

AK-P

 

Okładka Montes nr 54

Okładka Montes nr 54