Obchody 15-lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach rozpoczęte

Fotografia pamiątkowa delegatów, którzy uchwalili Statut Okręgu Śląskiego Zjednoczenia, 18 lutego 2012 r., fot. Krzysztof Sakiewicz
Fotografia pamiątkowa delegatów, którzy uchwalili Statut Okręgu Śląskiego Zjednoczenia, 18 lutego 2012 r., fot. Krzysztof Sakiewicz

W bieżącym roku mija 15 lat od momentu reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Odrodzenie tej organizacji było inicjatywą środowiska kupców, rzemieślników i przedsiębiorców.

Towarzystwo zawiązało się ponownie po ponad półwiecznej przerwie 11 października 1997 roku, korzystając z pomocy Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego. Wniosek w sprawie rejestracji Bractwa złożono do Wydziału I Cywilnego  Sądu Wojewódzkiego w Katowicach kilkanaście dni później (30 października), a 19 listopada 1997 roku istnienie organizacji stało się faktem. Po zarejestrowaniu w 1998 roku, jako 57 w kraju, przyjęte zostało do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, a tym samym do Okręgu Śląskiego oraz Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych.

Przewodniczący Komisji Statutowej - Sławomir Sikora podczas obrad Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Okręgu Śląskiego, 18 lutego 2012 r., fot. Krzysztof Gwóźdź
Przewodniczący Komisji Statutowej - Sławomir Sikora podczas obrad Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Okręgu Śląskiego, 18 lutego 2012 r., fot. Krzysztof Gwóźdź

Pierwsze piętnaście lat działalności odrodzonego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach zaowocowało przede wszystkim oddaniem do użytku nowoczesnej strzelnicy, która obecnie jest jedynym na Śląsku krytym obiektem tego typu o pięćdziesięciometrowej osi strzeleckiej. Organizacja przyczynia się do promocji naszego miasta i powiatu, wspiera wiele przedsięwzięć charytatywnych i kulturalnych, ale przede wszystkim dba o zachowanie pamięci o dawnym tarnogórskim Bractwie Strzeleckim. W wyniku tych działań w 2004 roku udało się uratować i doprowadzić do wpisania do rejestru zabytków województwa śląskiego budynku wybudowanej sto lat wcześniej strzelnicy przy obecnej ulicy Kościuszki 5 znajdującej się na terenie dawnego Parku Strzeleckiego, którego nazwę przywrócono pamięci mieszkańców pięć lat później. Dzięki wieloletnim staraniom Bractwa, które spotkały się z życzliwością i poparciem Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, tam gdzie dawniej istniał kompleks bracki stanowiący miejsce spotkań i rozrywki tarnogórzan ustawiono kamień pamiątkowy ufundowany przez braci kurkowych: Lesława Augustyna, Andrzeja Janickiego, Andrzeja Jarosza, Marka Kromkowskiego, Marka Pylę, Janusza Szroetera i Leonarda Woźnicę oraz tablicę informującą zainteresowanych o historii tego miejsca, wykonanie której  sfinansował Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. Przy współpracy z tarnogórskim Muzeum towarzystwo zorganizowało także szereg imprez,  m.in. sesje popularno-naukowe, wystawy. Wśród tych ostatnich należy wspomnieć o prezentowanych poza Tarnowskimi Górami, tj. Bractwo Strzeleckie z Tarnowskich Gór (Kraków, 2003 rok), W jedności siła. Historia i tradycje bractw strzeleckich z terenów województw śląskiego i opolskiego (Opole, 2012 rok).

Organizacja wspiera także działalność wydawniczą, która ma na celu popularyzację wiedzy o ruchu strzeleckim. Nie jest więc kwestią przypadku, że przypadające w bieżącym roku obchody 15-lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego rozpoczęły się w Muzeum w Tarnowskich Górach od promocji wydawnictwa towarzyszącego wystawie W jedności siła. Drugą część imprezy zorganizowanej 28 stycznia 2012 roku stanowiły zawody inaugurujące obchody jubileuszowe. W wydarzeniu uczestniczyło ponad sześćdziesięciu braci kurkowych reprezentujących kilkanaście bractw z Okręgu Śląskiego. Podczas zawodów odbyły się cztery konkurencje. Najlepszym strzelcem z karabinu sportowego został Adam Flak (KBS Tarnowskie Góry), a tuż za nim uplasowali się Beata Miśtak (KBS Żory) i Jacek Wicher (KBS Tarnowskie Góry). Tarnogórzanie zajęli także dwa pierwsze miejsca (Zdzisław Kromkowski i Michał Mazalik) w strzelaniu z pistoletu sportowego. Trzecie miejsce wywalczył Jerzy Muszer (KBS Żory). Zdobywcą Tarczy Charytatywnej został Marek Kromkowski (KBS Tarnowskie Góry), a nieco gorsze rezultaty uzyskali wspomniany Jerzy Muszer i Zdzisław Witkowski (KBS Tarnowskie Góry). Na Tarczy Pamiątkowej trzy najlepsze przestrzeliny należą do: Adriana Wysłucha (LOK Rybnik), Adolfa Siemaszkiewicza (KBS Rybnik) i Jerzego Muszera.

Trzy tygodnie później Tarnowskie Góry po raz kolejny gościły reprezentantów śląskich bractw strzeleckich. 18 lutego 2012 r. w siedzibie miejscowego bractwa odbyło się bowiem Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich, podczas którego uchwalono Statut Okręgu Śląskiego. Jest to pierwszy tego typu dokument w skali kraju, gdyż pozostałe regionalne struktury Zjednoczenia nie uchwaliły jak dotąd swoich statutów. Jednym z członków Komisji Statutowej, która pod przewodnictwem Sławomira Sikory (KBS Rybnik) przygotowała projekt dokumentu, był wiceprezes tarnogórskiego Bractwa – Krzysztof Gwóźdź, a także Bracia Leszek Kowalczyk (KBS Żory) oraz Bronisław Mateja (KBS Pszczyna), głosem doradczym służyli mec. Zdzisław Witkowski (KBS Tarnowskie Góry) i Prezes Okręgu Śląskiego Tadeusz Żyła (KBS Pszczyna).  Temu historycznemu wydarzeniu towarzyszyły także drugie zawody strzeleckie z cyklu obchodów 15-lecia tarnogórskiego Bractwa. Dla uczestników turnieju przewidziano cztery konkurencje. W strzelaniu z karabinu sportowego zwycięstwo odniósł Aleksander Mitek (KBS Jelcz-Laskowice), pokonując tarnogórzan – Zbigniewa Madeję i Jacka Wichra. W konkurencji z pistoletu sportowego trzy pierwsze miejsca zajęli: Marek Kędzierski (KBS Głogówek), Aleksander Mitek i Jacek Wicher. Tarcza Charytatywna przypadła Gerardowi Cebuli (KBS Głogówek). W ostatniej konkurencji, zastrzeżonej dla delegatów na Nadzwyczajne Zebranie Okręgu Śląskiego oraz członków Zarządu regionalnej struktury Zjednoczenia i Komisji Statutowej, tj. strzelaniu do Tarczy Upamiętniającej Uchwalenie Statutu Okręgu Śląskiego zwycięzcą został Artur Piętuch (KBS Wrocław), drugie miejsce zajął Roman Pająk (KBS Pszczyna), a trzecie zdobył Jacek Wicher.

Inauguracja obchodów 15-lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach rozpoczęła się więc od dwóch bardzo istotnych wydarzeń, kolejna ważna impreza zaplanowana jest na 28 kwietnia i będzie nią otwarcie sezonu strzeleckiego Okręgu Śląskiego. Jednak główne uroczystości jubileuszowe zorganizowane zostaną podczas najważniejszego święta miejskiego i strzeleckiego naszego bractwa Dni Tarnogórskich Gwarków 2012. Planujemy także szereg imprez towarzyszących z udziałem mieszkańców.

Krzysztof Gwóźdź

 

Okładka Montes nr 54

Okładka Montes nr 54