Gwarkowie na medalionach, znaczkach i herbach miast

Wizerunki gwarków - CZĘŚĆ III

Nie sposób odnaleźć w świecie Internetu wszystkich przedstawień postaci ludzi związanych z pracą górniczą. Niemożliwe jest nawet przedstawienie tych wszystkich z kilkudziesięciu, które nam się udało wyszukać.

Świadczą one jednak, że artyści będący świadkami górniczej pracy, nie przechodzili obok niej obojętnie. Dzięki nim i kultywowanym tradycjom, możemy poznać podobieństwa i różnice w strojach, których używano w różnych czasach i różnych regionach Europy w których górnictwo się rozwijało.

Zdziwieni byliby średniowieczni górnicy, a i późniejsi gwarkowie, gdyby mogli zobaczyć stroje swych następców, zwłaszcza te odświętne. Zmieniały się wraz z kolejnymi epokami, choć tam, „na dole”, zawsze preferowano taki strój, który dawał swobodę ruchu przy pracy i chronił głównie przed wodą.

Zniknęła dziś słynna skóra, na której można było zjechać drewnianą pochylnią lub podłożyć pod kolana podczas pracy. Ale do dziś np. brygady szybowe na kopalniach używają nieprzemakalnych kurtek i kapeluszy, które zastąpiły skórzane kaptury chroniące głowę i barki przed kapiącą wodą.

Postacie dawnych górników, gwarków, górmistrzów, począwszy od tych najwcześniejszych po bardziej współczesnych, trafiły na okolicznościowe medale, plakiety, porcelanę, znaczki, pocztówki i stemple pocztowe. Stały się także istotnym elementem herbów wielu miast, którym początek dało górnictwo metali.

Anna Sopuch
Klaudiusz  Kucharski