Z dziejów komunikacji międzygminnej

Do Pyskowic kursuje także autobus 791
Do Pyskowic kursuje także autobus 791

Autobusem do Pyskowic - dokończenie

Od 21 października 2006 r. skrócono popołudniowy kurs na linii 791. Dotąd autobus ten jeździł zawiłą trasą z Tarnowskich Gór przez Pyskowice do... Zbrosławic.

Po październikowej zmianie wyznaczono końcowy przystanek w Pyskowicach na pętli przy Placu Wyszyńskiego, natomiast wycofano kurs z odcinka Pyskowice Wyzwolenia - Karchowice - Kamieniec - Zbrosławice Urząd Gminy. Równocześnie tego samego dnia uruchomiono jeden kurs dziennie linii 791 w relacji Pyskowice  Wyszyńskiego - Chopina - Pyskowice Osiedle - Pyskowice Dworzec PKP - Dzierżno Pętla. Z powrotem autobus jechał trasą: Dzierżno Pętla - Pyskowice Dworzec PKP - Plac Wyszyńskiego - Karchowice - Kamieniec Szkoła i dalej przez Księży Las, Łubie, Dąbrowę, jeszcze raz przez Pyskowice i Karchowice do Kamieńca. Taka efemeryda nie przetrwała długo. Z dniem 1 kwietnia 2007 r. nastąpiła likwidacja kursu linii 791 na trasie Pyskowice Plac Wyszyńskiego - Dzierżno Pętla.

Kolejna modyfikacja trasy autobusu 791 nastąpiła 24 września 2007 r. Od tego dnia pierwszy poranny kurs przebiegał z Tarnowskich Gór przez Stare Tarnowice, Wilkowice, Księży Las, Jasionę, Kopienice i Jaśkowice oraz ul.Chopina  w Pyskowicach do placu Wyszyńskiego. Wcześniej autobus ten jechał z Tarnowskich Gór ul. Gliwicką do bytomskiej dzielnicy Górniki i dalej drogą krajową nr 94 przez Wieszowę.

Jeszcze jedną linią powołaną do istnienia z myślą głównie o przewozie młodzieży szkolnej była linia 739. Uruchomiono ją 1 lutego 2004 r. na trasie Tarnowskie Góry Dworzec PKP - Zbrosławice - Księży Las - Kopienice - Dąbrówka - Pyskowice Plac Wyszyńskiego. Trasę obsługiwał mikrobus, a pierwszym przewoźnikiem został PKM Świerklaniec. Już po miesiącu funkcjonowania dokonano korekty trasy w Pyskowicach. Od 1 marca 2004 r. pojazdy linii 739 zamiast ulicami Wyzwolenia i Wyszyńskiego, skierowano w ulice Wojska Polskiego i Chopina.

Linia 739 pod pewnym względem wyróżniała się w porównaniu z innymi liniami „szkolnymi” MZKP Tarnowskie Góry. Rozkład jazdy wszystkich tych linii obowiązywał tylko w dni nauki szkolnej. Podczas zimowych ferii, wakacji letnich i innych świątecznych okresów przerw w nauce szkolnej, jak choćby po Wielkanocy czy Bożym Narodzeniu, autobusy te nie wyruszały na trasy. Tymczasem na linii 739 wprowadzono 11 marca 2006 r. całoroczny kurs tylko w dni wolne od pracy. Autobus wyruszał o godzinie 5:21 z tarnogórskiego dworca, by przez Stare Tarnowice Litewską, Laryszów, Miedary i Wilkowice dotrzeć do końcowego przystanku w Księżym Lesie. Stamtąd o 6:06 wyruszał do Tarnowskich Gór. Tak więc w dni wolne autobusy 739 nie dojeżdżały do Pyskowic. Inną drobną modyfikację pierwszego porannego kursu na linii 739 w dni nauki szkolnej dokonano 24 września 2007 r., gdy wytrasowano go z Tarnowskich Gór do Pyskowic z pominięciem Wilkowic, konkretnie przez Wieszowę i Boniowice.

Uruchomienie linii 739 i 791 zwiększyło wachlarz możliwości dotarcia z Tarnowskich Gór do Pyskowic w dni nauki szkolnej, jednak dalej głównym środkiem komunikacji pasażerskiej między tymi miastami był autobus 134. Niedługo po utworzeniu MZKP przez pewien czas na tej linii obowiązywała taryfa czasowa, a rozkład jazdy obowiązywał tylko w dni robocze. Od 1 marca 1995 r. postanowiono na linii 134 uruchamiać także kursy w dni wolne według identycznego rozkładu jak w dni robocze. Jeszcze później zmniejszono liczbę kursów w dni wolne, wykreślając z rozkładu kursy przedpołudniowe. Jednak nie o każdej rozkładowej godzinie autobus 134 dojeżdżał do Pyskowic, część kursów skrócona była do Wieszowy. Na początku XXI wieku MZKP Tarnowskie Góry przejął od PKS Gliwice obsługę pekaesowej linii z Tarnowskich Gór do Pyskowic. Było tego niewiele, ledwie trzy pary kursów na dobę. Kursy te oznaczono numerem 134, chociaż przebiegały inną trasą, niż „zwyczajna” linia 134. Po raz ostatni autobusem 134 można było dotrzeć do Pyskowic w marcu 2007 r. Od 1 kwietnia 2007 r. skrócono trasę tego autobusu do relacji Kamieniec Szkoła - Wieszowa - Tarnowskie Góry. Warto dodać, że już wcześniej, bo od 1 kwietnia 2005 r. w wybranych kursach pod szkołę w Kamieńcu zaczęły zawijać autobusy linii 20 oraz 80. Natomiast od 1 kwietnia 2009 r. nastąpiła kolejna korekta linii 134 - odtąd we wszystkich kursach autobusy te jadąc z Tarnowskich Gór kończyły bieg na pętli Wieszowa Dworzec PKP.

Nim do tego doszło, od 1 sierpnia 2004 r. zmieniono numerację części kursów linii 134, przejętych wcześniej od PKS Gliwice. Wydzielono je tworząc nową linię 153. Dodajmy, że linia autobusowa o takim numerze już wcześniej istniała na ziemi tarnogórskiej. Uruchomiono ją w 1968 r. na trasie Kopalnia Węgla Kamiennego Radzionków - Osiedle Radzionków III, a od 11 września 1978 r. wydłużono jej trasę od Kopalni Powstańców Śląskich do dworca PKP w Bytomiu. Później linia ta została zlikwidowana, a numer 153 pozostał wolny. Teraz oznaczono nim linię tarnogórsko-pyskowicką.

W kolejnych latach pojawiały się różne skrócone warianty trasy dodatkowych kursów na linii 153. Przykładowo 12 października 2005 r. wprowadzono w dni robocze kurs o 14:31 na króciutkiej trasie Tarnowskie Góry Dworzec - Stare Tarnowice Ośrodek Rehabilitacyjny i z powrotem. Pętla przy Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym „Repty” stała się zresztą końcowym przystankiem dla wszystkich trzech kursów linii 153 z Pyskowic w dni wolne. Tylko w dni robocze autobus 153 podążał pełną trasą od tarnogórskiego dworca do pyskowickiego Placu Wyszyńskiego.

Decyzją MZKP od 1 lutego 2006 r. wprowadzono obowiązek wsiadania do autobusów na niektórych liniach wyłącznie przednimi drzwiami, aby zminimalizować w ten sposób liczbę pasażerów podróżujących nielegalnie bezbiletowo. Odtąd prawo to obowiązywało na wszystkich ówczesnych liniach łączących gród Gwarków z Pyskowicami, czyli na 134, 153, 738, 739 oraz 791.

W 2006 r. władze samorządowe Pyskowic postanowiły wstąpić do Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Formalnie do tego nie doszło ze względu na sprzeciw Piekar Śląskich, wobec czego po kilku miesiącach Pyskowice zapisały się do KZK GOP. Jednak przez ten czas zaszły spore zmiany w pyskowickiej komunikacji międzygminnej. Przełomową datą dla pasażerów był 1 lipca 2006 r. Tego dnia przestały kursować linie międzymiejskie PKS Gliwice P-1, P-3 i P-4. W zamian za to wydłużono z Gliwic linie 71 i 677 do przystanku Pyskowice Szpitalna, oraz utworzono nową linię 707  na trasie Pyskowice Szpitalna - Plac Wyszyńskiego - Pyskowice Dworzec PKP - Dzierżno Pętla - Czerwionka Przepompownia. W wybranych kursach autobusy te docierały do przystanku Łabędy Huta. Skutkowało to przejęciem dotychczasowych przystanków PKS Gliwice na terenie Pyskowic przez MZKP.

Równocześnie dokonano dwóch korekt innych tras. Autobusy linii 20 z Bytomia, które kończyły bieg na Placu Wyszyńskiego, skierowano przez ten plac i ulice Chopina oraz Wojska Polskiego do pętli Pyskowice Szpitalna przy nieczynnym dworcu kolejowym PKP Pyskowice Miasto. Również z początkiem lipca 2006 r. skierowano pojazdy linii 153 ulicami Chopina i Wojska Polskiego w Pyskowicach. Ta ostatnia zmiana nie okazała się ostateczna, bo z początkiem kwietnia 2007 r. autobusy 153 zaczęły jeździć w Pyskowicach ulicami Wyzwolenia i Wyszyńskiego. Linia 707 przez pewien czas wykorzystywana była nie tylko do połączania Gliwic z Pyskowicami. Od 21 października 2006 r. do końca marca 2007 r. autobus  ten w niektórych kursach obsługiwał dodatkowo trasę Pyskowice Szpitalna - Karchowice - Kamieniec Szkoła.

Z dniem 31 stycznia 2011r. do Pyskowic zaczęły zajeżdżać w dni robocze autobusy linii 737. Rozkład był skromny, zaledwie dwie pary kursów na dobę i to wieczorem, o godzinie 19:07 i 20:33. Pierwszy z tych kursów wytyczono przez Pniów, Zacharzowice i Sieroty do przystanku Wielowieś Skrzyżowanie, a drugi jeszcze dalej - przez Borowiany do dworca PKP w Tworogu. Od 20 czerwca 2011 r. zmieniono numerację tych kursów, wydzielając je z linii 737. Od tego dnia stały się one samodzielną linią nr 152.

Tomasz Rzeczycki