Krzyże przydrożne Tarnowskich Gór

CZĘŚĆ V

LASOWICE

Metalowy krzyż na ulicy Siewierskiej.
Metalowy krzyż na ulicy Siewierskiej.

Krzyż na rozwidleniu ulicy Siewierskiej
Krzyż na rozwidleniu ulicy Siewierskiej

RYBNA

Kamienny krzyż na wysokim postumencie przy ulicy Powstańców Warszawskich. Na postumencie wnęka z figurą Matki Boskiej Bolesnej otoczona girlandą. Pod figurą napis: O wy wszyscy którzy idziecie przez drogę obaczcie, popatrzcie się, jeżeli jest boleść jako boleść moja. Z boku napis: Tkrzyż z ofiar Rybny wystawiony w roku jubileuszowym 1900. Z drugiej strony napis w języku niemieckim: So hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingebornen Sohn hingab co można przetłumaczyć: Tak Bóg świat umiłował że swego jednorodzonego syna dał.
Kamienny krzyż na wysokim postumencie przy ulicy Powstańców Warszawskich. Na postumencie wnęka z figurą Matki Boskiej Bolesnej otoczona girlandą. Pod figurą napis: O wy wszyscy którzy idziecie przez drogę obaczcie, popatrzcie się, jeżeli jest boleść jako boleść moja. Z boku napis: Ten krzyż z ofiar Rybny wystawiony w roku jubileuszowym 1900. Z drugiej strony napis w języku niemieckim: So hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingebornen Sohn hingab co można przetłumaczyć: Tak Bóg świat umiłował że swego jednorodzonego syna dał.
Wysoki drewniany krzyż przy ulicy Polarnej. Na krzyżu w dolnej części oszklona kapliczka z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, pod nią daty: 2008, 1979, 1965, 1914, 1861.
Wysoki drewniany krzyż przy ulicy Polarnej. Na krzyżu w dolnej części oszklona kapliczka z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, pod nią daty: 2008, 1979, 1965, 1914, 1861.
W obiektywie Henryka Białego
PTTK Tarnowskie Góry