Dom Partii

Dom Partii w latach 60. XX wieku. Archiwum UMTG
Dom Partii w latach 60. XX wieku. Archiwum UMTG

Podczas budowy siedziby tarnogórskiego Komitetu Powiatowego PZPR robotnicy nie ustrzegli się fuszerek. Usuwanie budowlanych usterek trwało kilka miesięcy

Rok po zjednoczeniu polskich partii komunistycznych Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tarnowskich Górach postanowił wybudować ze składek swoich członków własną siedzibę. Budowę Domu Partii rozpoczęto 5 lipca 1950 roku przy Placu  9 Maja. Wykonawcą robót był Oddział Przemysłowo-Budowlany w Bytomiu Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego ze Zjednoczenia Śląsko-Dąbrowskiego.

Kierownikiem technicznym budowy z uprawnieniami został Władysław Nikiel z Bytomia. Jednak po miesiącu budowę wstrzymano, gdyż w projekcie sporządzonym przez tarnogórskiego budowniczego Józefa Pietruchę brakowało obliczeń statystycznych, opisu technicznego i planu orientacyjnego. O dodatkowe dokumenty poprosiła Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach. Mimo licznych perturbacji budowę siedziby PZPR, na którą cegły, cement i piasek dowożono specjalnie zbudowaną bocznicą kolejową, ostatecznie zakończono 1 sierpnia 1951 roku.

Dzisiejsza Szkoła Muzyczna
Dzisiejsza Szkoła Muzyczna

Trzykondygnacyjny biurowiec partii składał się z 76 izb. Na parterze znajdowały się portiernia, garderoba, czytelnia, biblioteka, sekretariat, pomieszczenie pierwszego sekretarza oraz sala widowiskowa o powierzchni 228 m kw. Na piętrach ulokowano biura partyjnych działaczy. Nie zabrakło ubikacji oraz garażu na zapleczu.

Odbioru budynku nie dokonano od razu. Wykonawca musiał jeszcze do 1 sierpnia 1952 roku usunąć usterki: wymienić parkiet wzdęty od wilgoci, zabudować żelazne progi w garażu, wymienić okna i wprawić szyby, naprawić rynny oraz pomalować popękane sufity. Sporo pracy czekało budowlańców także w ubikacjach, gdzie musieli dokręcić klamki, pisuary i spłuczki. Na specjalne życzenie partyjnych notabli w biurach sekretarza i kierowników zamontowano przeciwdźwiękowe drzwi.

Przez trzy dziesięciolecia nikt nie podważał prawa Komitetu Miejskiego PZPR do budynku. Nieoczekiwanie w grudniu 1980 roku tarnogórscy działacze nowo utworzonego NSZZ „Solidarność” zaproponowali przekazanie Domu Partii na siedzibę Szkoły Muzycznej, której stary budynek popadł w ruinę. Zaprotestowali wtedy członkowie PZPR. – Poprawę warunków Szkoły Muzycznej chce się akurat załatwić poprzez wywłaszczenie partii z jej własnego budynku – oburzali się działacze w liście otwartym. Dopiero po samolikwidacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pomysł zrealizowano. Dom Partii przekazano Szkole Muzycznej 16 lutego 1990 roku. W maju 1990 roku rozpoczęły się w budynku pierwsze lekcje muzyki i odbywają się do dziś.

Ryszard Bednarczyk