Malowidła

Ul. Ratuszowa
Ul. Ratuszowa

Stare pocztówki są dowodem, że naścienne malowidła były w różnych okresach obecne na fasadach budynków w Tarnowskich Górach. Dziś można spotkać nieliczne tylko na ścianach klatek schodowych starych kamienic. Niech tam pozostaną.

Nie mają dużej wartości artystycznej, ale np. kosz z kwiatami jest całkiem sympatyczny, podobnie jak aniołki na suficie jednej z bram. Prawdopodobnie są – może lepsze i ładniejsze - w wielu mieszkaniach. Nie wiadomo, kto był ich wykonawcą, ale przypisuje się je czasem miejscowemu właścicielowi firmy malarskiej - Wilhelmowi Sornikowi. Tytuł króla tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego zdobyty w strzelaniu 1907 roku zdaje się wskazywać, że rękę miał pewną.

Żywot współczesnych malunków na fasadach też nie jest długi. Pojawiają się niczym efemerydy i znikają, jak te z ulicy Ratuszowej. Może warto przywrócić modę na nie.

Anna Sopuch

Rynek lata 70/80. ubiegłego wieku
Rynek lata 70/80. ubiegłego wieku
Ul. Powstańców
Ul. Powstańców
Ul. Powstańców
Ul. Powstańców
Ul. Powstańców
Ul. Powstańców
Ul. Styczyńskiego
Ul. Styczyńskiego