Uroczystości Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Starosta Józef Korpak ze zdobytą Tarczą Honorową Okręgu Śląskiego
Starosta Józef Korpak ze zdobytą Tarczą Honorową Okręgu Śląskiego

19 września 2010 roku w Pszczynie odbyły się uroczystości 15-lecia reaktywowania Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, a na pamiątkę tego wydarzenia wyemitowano medal okolicznościowy.

Podczas tego ważnego dla braci kurkowych ze Śląska święta dokonano także poświęcenia sztandaru. Okręg wznowił swoją działalność w 1995 roku po przerwie spowodowanej wybuchem II wojny światowej i okresie PRL, kiedy to istnienie organizacji tego typu okazało się niemożliwe. Nawiązuje do tradycji utworzonego 7 grudnia 1924 roku w Mikołowie zrzeszenia, powstałego zgodnie z decyzją I Kongresu Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polski, który odbył się w Poznaniu na przełomie sierpnia i września 1924 roku.

Tarnogórski Król Kurkowy Krzysztof Sakiewicz i hetman Andrzej Janicki (w obecności Prezesa Okręgu Śląskiego - Tadeusza Żyły) przybijają gwoździe do drzewca sztandarowego
Tarnogórski Król Kurkowy Krzysztof Sakiewicz i hetman Andrzej Janicki (w obecności Prezesa Okręgu Śląskiego - Tadeusza Żyły) przybijają gwoździe do drzewca sztandarowego

Na uroczystości do Pszczyny przybyły delegacje bractw z Górnego i Dolnego Śląska. Obecnie na tym terenie działa ich szesnaście, a dwanaście w strukturach Okręgu Śląskiego. Wśród tych ostatnich jest także tarnogórskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, którego członków nie mogło zabraknąć na tak ważnej imprezie. Na uroczystości do Pszczyny udali się: hetman – Andrzej Janicki, wówczas jeszcze I marszałek Okręgu Śląskiego – Leonard Woźnica,  aktualny tarnogórski król kurkowy – Krzysztof Sakiewicz wraz z marszałkami Krzysztofem Koszowskim i Stanisławem Flakiem oraz bracia – Czesław Jata, Marek Sławik, Jacek Wicher, Władysław Batoryna, Grzegorz Gawinek, Krzysztof Gwóźdź. Wśród zaproszonych gości honorowych znaleźli się także przedstawiciele powiatu tarnogórskiego: starosta Józef Korpak i przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Fiała. Nie zabrakło także gości spoza Śląska reprezentujących, m.in. przedstawicieli Zarządu Zjednoczenia i Krakowa.

Delegacja tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na uroczystości 15-lecia Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
Delegacja tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na uroczystości 15-lecia Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Wszystkich Świętych, podczas której poświęcono sztandar. Po jej zakończeniu delegacje siedemnastu uczestniczących w święcie bractw udały się na pszczyński Rynek, gdzie nastąpiło wbijanie przez fundatorów sztandaru  gwoździ do drzewca. Z ramienia tarnogórskiego Bractwa tego uświęconego tradycją aktu dopełnili aktualny król kurkowy – Krzysztof Sakiewicz oraz hetman Andrzej Janicki, który także indywidualnie wsparł wykonanie sztandaru.

Po zakończeniu oficjalnej części nie mogło zabraknąć zawodów na strzelnicy pszczyńskiej oddanej do użytku w 1911 roku. Najtrafniejszy strzał do Tarczy Honorowej Okręgu Śląskiego zastrzeżonej dla specjalnych gości oddał starosta tarnogórski Józef Korpak. Zabrakło niewiele szczęścia, aby także Tarcza 15-lecia Okręgu Śląskiego trafiła w ręce tarnogórzan, gdyż Marek Sławik uplasował się na drugim miejscu w tej konkurencji, w której brali udział wyłącznie  członkowie kurkowych bractw strzeleckich. Nieco lepszy okazał się w tym przypadku Jerzy Miś, a historyczna już tarcza trafiła do Rybnika.

Sztandar Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
Sztandar Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Miesiąc później, 16 października 2010 roku, w Rybniku odbyła się kolejna już edycja strzelania o tytuł króla Okręgu Śląskiego.W ostatnich latach aż dwukrotnie ten najważniejszy tytuł regionalnej struktury Zjednoczenia trafił za sprawą Jacka Wichra do Tarnowskich Gór, który ponadto w 2004 roku okazał się trzecim strzelcem zawodów, uzyskując tytuł II marszałka okręgu. Ponadto I marszałkami byli do tej pory: Andrzej Janicki, Krzysztof Koszowski i Leonard Woźnica. Na turniej pojechała tarnogórska reprezentacja w składzie: ustępujący I marszałek Okręgu Śląskiego – Leonard Woźnica, obecny tarnogórski król kurkowy – Krzysztof Sakiewicz, Władysław Batoryna, Adam Flak, Krzysztof Gwóźdź, Andrzej Janicki, Krzysztof Koszowski, Jacek Wicher. Z grupy tej dwie osoby zakwalifikowały się do ścisłego finału, w którym Jacek Wicher zajął szóste miejsce, a Andrzej Janicki – ósme. Ponadto ostatni z wymienionych okazał się najlepszy w jednej z konkurencji towarzyszących, tj. tradycyjnym strzelaniu do kura.

 

Krzysztof Gwóźdź
Fot. własność Czesław Jata