W poszukiwaniu zaginionego

 

Obrazy Mieczysława Muławskiego

Kto jeszcze pamięta takie widoki Tarnowskich Gór? Znajdą się zdjęcia podobnych miejsc w starych albumach?

Kościół św. Zbawiciela przy Rynku widziany z dołu ul. Strzeleckiej. Typowy dla „miasta gwarków” dom sprzed 150 lat na skrzyżowaniu ulic ks. Lewka i Szymały.

Gdyby nie charakterystyczna, najstarsza w mieście, kolejowa wieża wodna trudno byłoby chyba młodszym Czytelnikom Montesa zlokalizować to miejsce, gdzie dziś znajduje się autobusowy dworzec.

Wiele się zmieniło od czasów, gdy Mieczysław Muławski malował swe obrazy, ale są jeszcze miejsca, w których można poczuć dawne klimaty i zastanowić się jak wówczas odbierali swoje miasto ówcześni mieszkańcy. Czy wszystkie zmiany są wynikiem ich świadomej, przemyślanej woli zmian jego wyglądu, czy zostały wymuszoną koniecznością.

RED