Coraz bliżej do Zjazdu Tarnogórzan

Sobota 11 września

Tak jak obiecaliśmy czytelnikom (głównie tym z zagranicy), podajemy najnowsze informacje dotyczące I Światowego Zjazdu Tarnogórzan

Prosimy na wstępie nie dworować sobie z nazwy. Nie jest ona pretensjonalna, ani z założenia pompatyczna. Ma ona podkreślać cel, jaki sobie przed spotkaniem postawiliśmy: doprowadzić do przyjazdu najszerszej reprezentacji osób, które w różny sposób związane są z Tarnowskimi Górami (i okolicznymi miejscowościami). Przeważnie będzie to fakt przyjścia na świat w tym mieście i zamieszkiwania w nim, ale nie tylko. Honorowy Patron Zjazdu – Książę Guidotto Henckel von Donnersmarck w Wolnym Mieście nigdy nie mieszkał, jest natomiast oficjalnym, dziedzicznym Wolnym Panem Stanowym. Skoro jesteśmy przy Honorowych Patronach: drugi z nich – Arcybiskup Senior Archidiecezji Lubelskiej, Bolesław Pylak, związany jest z miastem pobytem w nim w latach młodzieńczych i nauką w gimnazjum realnym im. Księcia Jana II Opolskiego (dzisiaj niestety St. Staszica). Ciepło wspomina te lata, pamięta swych kolegów i wiele zabawnych momentów. Prawdopodobnie nie będzie mógł być obecny (przekroczył już 90 lat!) będzie nam za to towarzyszył modlitwą i myślami.

Z uwagi na takiej rangi Patronów, dopuszczalne jest jednak życzliwe podworowanie sobie ze zjazdu. Można na przykład twierdzić, że zjazd mieszkańców innych miast, by przebić dostojeństwem nasz, musiałby mieć za patronów … króla i kardynała (nie mówiąc o jeszcze wyższych w hierarchii dostojnikach kościelnych).

Zjazd rozpocznie się nabożeństwem w kościele parafialnym o godzinie 14.00. Potem w Parku Miejskim – (tak, najważniejsza zmiana: I Światowy Zjazd Tarnogórzan odbędzie się w Parku Miejskim), po stosownych powitaniach i wystąpieniach, spędzać będziemy czas przy muzyce zespołów tarnogórskich: Koala Band, Donegal, Tarnogórskiego Big Bandu. Kabaret Literacki „Tarnina” śpiewał będzie piosenki o Tarnowskich Górach. Swój kunszt taneczny pokażą zespoły z TCK i „Crazy Rock”. Całość poprowadzą: Bernadeta Kowalska z Miasteczka Śląskiego (wraz z zespołem „Przyjaciele”) i Andrzej Miś (Tarnogórzanin z Radia Piekary). Jest jeszcze czas na ułożenie czasowego harmonogramu. Czas natomiast jest najwyższy, by zgłosić zamiar przybycia na zjazd osób ciekawych, silnie związanych z miastem, wartych przedstawienia szerszemu gronu osób. Można jeszcze nadsyłać (na adres Urzędu Miejskiego, „Montesa” lub „Przymierza Ślaskiego”) propozycje do programu.

Jan Hahn