W poszukiwaniu zaginionego

 

Obrazy Mieczysława Muławskiego - Część X

KOŚCIÓŁ ZBAWICIELA

Pośród  akwarel i pasteli, na których Mieczysław Muławski uwiecznił fragmenty Tarnowskich Gór jakich wielu z nas już nie pamięta, jest też  widok na kościół Św. Zbawiciela od strony skrzyżowania ulic Strzeleckiej i Stalmacha.

Obraz powstał w momencie po wyburzeniu domu przylegającego do kościoła i stojącego poprzednio przy Rynku oraz innych, mniejszych zabudowań przy ul.Strzeleckiej. Do dziś pozostało tylko murowane ogrodzenie oddzielające przykościelny teren od ul. Stalmacha, przysłonięte tutaj nieco zielenią.

 

  Taki widok przez spory okres czasu otwierał się przed przechodniami podążającymi w kierunku Rynku, ale dziś już bryły kościoła i jego północnej, bardziej surowej elewacji tak nie zobaczymy.

RED