Współcześnie w Okręgu Śląskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Jacek Wicher, Król Okręgu Śląskiego w sezonach 2005  2006 i 2008  2009; fot. Małgorzata Paszkowska
Jacek Wicher, Król Okręgu Śląskiego w sezonach 2005  2006 i 2008  2009; fot. Małgorzata Paszkowska

Wybuch II wojny światowej oraz pierwsze 50-lecie po jej zakończeniu okazało się brzemienne w skutkach dla polskiego ruchu brackiego. Wszystkie konfraternie działające na terenie kraju uległy rozwiązaniu w roku 1939. Po 1945 roku, pomimo podejmowanych prób, nie zezwolono na reaktywację tych zasłużonych dla dziejów naszego kraju organizacji.

Jedyny wyjątek, nie bez oporów, władze komunistyczne zastosowały w przypadku Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwa Kurkowego” z Krakowa. Dopiero od lat 80-tych (głównie po 1989 roku), zaczynają się odradzać polskie bractwa strzeleckie. Jednym z nich było reaktywowane w 1997 roku Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach (od 2006 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach).

Andrzej Janicki, I Marszałek Okręgu Śląskiego w sezonie 2006  2007; fot. Małgorzata Paszkowska.
Andrzej Janicki, I Marszałek Okręgu Śląskiego w sezonie 2006  2007; fot. Małgorzata Paszkowska.
Krzysztof Koszowski, I Marszałek Okręgu Śląskiego w sezonie 2007  2008; fot. Małgorzata Paszkowska.
Krzysztof Koszowski, I Marszałek Okręgu Śląskiego w sezonie 2007 2008; fot. Małgorzata Paszkowska.

Nawiązaniem do tradycji z lat 1922 – 1939 było wznowienie działalności Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Decyzja o ponownym utworzeniu zrzeszenia grupującego bractwa z terenu naszego kraju zapadła 10 listopada 1990 roku podczas zjazdu w Kórniku. Wzięli w nim udział przedstawiciele istniejących wówczas bractw z Bytomia, Krakowa i Kórnika. Postanowiono zwołać 6. Kongres Zjednoczenia, który nie odbył się z powodu wybuchu II wojny światowej. Do spotkania doszło w Poznaniu 8 listopada 1991 roku. W tym ważnym posiedzeniu uczestniczyły delegacje z: Borka Wielkopolskiego, Bytomia, Kalisza, Kościana, Krakowa, Kórnika, Ostrowa Wielkopolskiego, Pogorzeli, Poznania, Rawicza i Śremu. Podczas zjazdu wybrano władze Zjednoczenia na czele z prezesem Tadeuszem Adamem Jakubiakiem (Kalisz), a jednym z wiceprezesów został nestor współczesnego śląskiego ruchu strzeleckiego – Ireneusz Nałęcz Dobrowolski (1944 – 2007) z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Grodu Bytomskiego, któremu kilka lat później tarnogórska organizacja nadała tytuł członka honorowego. Odradzające się zrzeszenie nawiązało do przedwojennych wzorców. Ustalono, że co roku odbywać się będą Zjazdy Delegatów, a co trzy lata Kongres, podczas którego organizowane są zawody strzeleckie o tytuł króla Zjednoczenia (pierwszym po półwiecznej przerwie został Roman Rybacki z Rawicza).

dr Leonard Woźnica, I Marszałek Okręgu Śląskiego w sezonie 2009 - 2010; fot. Małgorzata Paszkowska
dr Leonard Woźnica, I Marszałek Okręgu Śląskiego w sezonie 2009 - 2010; fot. Małgorzata Paszkowska

Wraz z powstaniem ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej polskie bractwa strzeleckie zaczynają tworzyć się jej struktury terenowe. Okręg Śląski utworzono 19 kwietnia 1995 roku podczas spotkania przedstawicieli śląskich bractw z: Bytomia, Rudy Śląskiej, Pszczyny, Wrocławia, Żor. Jego prezesem został Ireneusz Nałęcz Dobrowolski, a współcześnie funkcję tę sprawuje Tadeusz Żyła z Pszczyny, do niedawna Król Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen) i członek honorowy tarnogórskiego Bractwa. Obecnie do Okręgu przynależą bractwa z: Bytomia, Głogowa, Jelcza-Laskowic, Pszczyny, Mikołowa, Rudy Śląskiej, Raciborza, Rybnika, Tarnowskich Gór, Wrocławia i Żor, a ich członkowie co roku zmagają się w turnieju o tytuł Króla Okręgu. Te najważniejsze śląskie spotkania strzeleckie odbywają się na strzelnicy organizacji, z której pochodzi zwycięzca z poprzedniego roku.

Z chwilą powstania tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego stało się ono pełnoprawnym członkiem Zjednoczenia, a tym samym Okręgu Śląskiego. Z faktu tej przynależności wynika także członkostwo w Europejskiej Wspólnocie Strzelców Historycznych. Nawiązaniem do tradycji, są sukcesy, jakie do tej pory odnotowali nasi bracia w Okręgu Śląskim. W dotychczasowej, zaledwie trzynastoletniej działalności towarzystwa aż dwukrotnie Królem Okręgu był Jacek Wicher. Po raz pierwszy tytuł ów wywalczył na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie 10 grudnia 2005 roku, a sukces ten powtórzył w Jelczu-Laskowicach 18 października 2008 roku. Warto dodać, że ten sam strzelec zdobył także godność II Marszałka Okręgu (trzeci najlepszy wynik podczas strzelania królewskiego), podczas zawodów, jakie odbyły się w Pszczynie 27 listopada 2004 roku. Jacek Wicher jest właścicielem kamienicy (ul. Krakowska 15), w której od początków XX wieku i w okresie międzywojennym mieszkał najskuteczniejszy z tarnogórskich strzelców – Max Kolonko (dwukrotny Król Górnośląskiego Związku Strzeleckiego w latach 1899 i 1909, I Marszałek Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i Król Okręgu Śląskiego z 1929 roku).

Stało się już tradycją, iż od 2004 roku w najważniejszym okręgowym strzelaniu w czołówce plasują się tarnogórscy strzelcy. Dla przykładu 18 listopada 2006 roku podczas zawodów w Tarnowskich Górach drugą lokatę i tytuł I Marszałka wywalczył Andrzej Janicki, hetman (prezes) Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Sukces ów powtórzył w Żorach Krzysztof Koszowski (1 grudnia 2007 roku). Po raz trzeci trofeum I Marszałka trafiło do Tarnowskich Gór za sprawą aktualnego Króla Kurkowego Bractwa – dr. Leonarda Woźnicy podczas strzelania Okręgu, które odbyło się 24 października 2009 roku w naszym mieście. Imprezie tej towarzyszyła uroczystość przywrócenia historycznej nazwy Park Strzelecki dzięki inicjatywie Burmistrza Arkadiusza Czecha i przy wsparciu tarnogórskich radnych. W miejscu dawnego kompleksu strzeleckiego odsłonięto wówczas kamień pamiątkowy ufundowany przez Braci: Lesława Augustyna, Andrzeja Janickiego, Andrzeja Jarosza, Marka Kromkowskiego, Marka Pylę, Janusza Szroetera, dr. Leonarda Woźnicę oraz tablicę informacyjną, której wykonanie sfinansował Urząd Miejski.

Krzysztof Gwóźdź