Tarnogórskie kapliczki i figury (2)

Bobrowniki

Zespół 2-ch kapliczek z dzwonem pomiędzy nimi, zbudowanych na przełomie 2008/2009. Wzniesiono je między kościołem a plebanią z lewej strony od głównego portalu kościoła
Zespół 2-ch kapliczek z dzwonem pomiędzy nimi, zbudowanych na przełomie 2008/2009. Wzniesiono je między kościołem a plebanią z lewej strony od głównego portalu kościoła
Kapliczka lewa - we wnęce stojąca postać św. Barbary, patronki górników. Tradycyjnie trzymająca w prawej dłoni kielich a w lewej miecz
Kapliczka lewa - we wnęce stojąca postać św. Barbary, patronki górników. Tradycyjnie trzymająca w prawej dłoni kielich a w lewej miecz
Kapliczka prawa - w zakratowanej wnęce rzeźba Pana Jezusa Frasobliwegoso­bliwego
Kapliczka prawa - w zakratowanej wnęce rzeźba Pana Jezusa Frasobliwegoso­bliwego
Między dwoma kapliczkami jako pomnik - dzwon zawieszony pod stalową konstrukcją. Z przodu napis FUNDATOR KATOLICKA WSPÓLNOTA PARAFIALNA BOBROWNIKI RP 1970. Z tyłu popiersie św. Barbary z  napisem ŚWIĘTA BARBARO CHROŃ NASZYCH GÓRNIKÓW
Między dwoma kapliczkami jako pomnik - dzwon zawieszony pod stalową konstrukcją. Z przodu napis FUNDATOR KATOLICKA WSPÓLNOTA PARAFIALNA BOBROWNIKI RP 1970. Z tyłu popiersie św. Barbary z napisem ŚWIĘTA BARBARO CHROŃ NASZYCH GÓRNIKÓW
Naprzeciw parafialnego kościoła pw. Przemienia Pańskiego, od niedawna stoi wykonany z czerwonej cegły postument. Wieńczy go oszklona gablota z figurą św. Krzysztofa, na lewym ramieniu trzymającego Dzieciątko Jezus, a w prawej ręce kij wędrownika. Na postumencie tabliczka: św. Krzysztofie prowadź nas
Naprzeciw parafialnego kościoła pw. Przemienia Pańskiego, od niedawna stoi wykonany z czerwonej cegły postument. Wieńczy go oszklona gablota z figurą św. Krzysztofa, na lewym ramieniu trzymającego Dzieciątko Jezus, a w prawej ręce kij wędrownika. Na postumencie tabliczka: św. Krzysztofie prowadź nas
Kapliczka św. Barbary na terenie Dolomitów. Znajduje się tuż przy torze kolejki wąskotorowej na początku wyrobisk od strony Tarnowskich Gór. We wnętrzu kapliczki kamienny stół ołtarzowy z figurą Matki Boskiej. Brak świętej spowodowany prawdopodobnie jej zaginięciem. Z lewej strony płyta z napisem ŚW. BARBARO MÓDL SIĘ ZA NAMI. Z tyłu data 2003.08.10 - prawdopodobnie powstania kapliczki.
Kapliczka św. Barbary na terenie Dolomitów. Znajduje się tuż przy torze kolejki wąskotorowej na początku wyrobisk od strony Tarnowskich Gór. We wnętrzu kapliczki kamienny stół ołtarzowy z figurą Matki Boskiej. Brak świętej spowodowany prawdopodobnie jej zaginięciem. Z lewej strony płyta z napisem ŚW. BARBARO MÓDL SIĘ ZA NAMI. Z tyłu data 2003.08.10 - prawdopodobnie powstania kapliczki.

Strzybnica

Kapliczka przy ulicy Zagórskiej w poblżu stacji kolejowej
Kapliczka przy ulicy Zagórskiej w poblżu stacji kolejowej
Figura Jezusa Zmartwychwstałego przed probostwem
Figura Jezusa Zmartwychwstałego przed probostwem

 

Fot. Henryk Biały