Panowie Wielowsi

Pałac w Wielowsi wg. A. Dunckera z XIX wieku
Pałac w Wielowsi wg. A. Dunckera z XIX wieku

Górnośląska szlachta – Wrochemowie CZ. II 

W 1538 r. z Wańkiem von Wrochemem zawarły układ jego dwie siostry, Dorota i Katarzyna. Na jego mocy oświadczały, że nie wnoszą pretensji do spadku po swym ojcu Kacprze, dziedzicu na Wielowsi. Wańko w dokumentach zwany jest panem z Wielowsi i Rept. Niestety nieznany jest stopień pokrewieństwa ze wspomnianymi w dokumentach z pocz. XVI wieku Janem i Mikołajem z Rept i Tarnowic.

Wańko ożeniony był ze Stasią Grzybowską i miał z nią czterech synów oraz dwie córki. Zmarł ok. 1564 r. Jego syn Jan w 1566 r. odsprzedał swoją część odziedziczonych dóbr w Wielowsi starszemu bratu Jerzemu. Pięć lat później kolejny z braci, Henryk odsprzedał swoją część młodszemu Fryderykowi. Córka Wańka, Barbara była żoną Fryderyka Krzyszkowskiego. Niewykluczone, że Fryderyk był przedstawicielem jednej z linii Wrochemów. Możliwe jednak, że należał  do rodziny von Kotulińskich. Sprawy tej nie można dziś jednoznacznie rozstrzygnąć.

Po śmierci Wacława w 1640 r. dobra wielowiejskie podzielono na dwie części. Przypadły one dwóm synom Wacława: Janowi I i Henrykowi. Kolejne pokolenie Wrochemów jeszcze przed 1700 r. sprzedało swoje części dziedzictwa. W 1690 r. Henryk Ferdynand, syn Henryka sprzedał swoją część Wielowsi za 4400 śląskich talarów Adamowi Scholzendorf. Joachim swoją część sprzedał po 1692 r. i ostatnie lata spędził w dobrach syna, Karola Joachima w Czerwięcicach.

Linia wywodząca się od Henryka przez pewien czas była w posiadaniu m.in. dóbr Czerwionka (Henryk i jego syn Henryk Ferdynand, 1690-1699), Przyszowice (bratanek Henryka Ferdynanda, Fryderyk, zm. 1702); Łubie (brat Fryderyka, Wacław). Jan I kupił od sierot po Balcerze von Wrochem w 1647 r. dobra Czarków i Odmuchów. Po jego śmierci majątek ten odziedziczył młodszy syn Jan II. Linia jego potomków była w posiadaniu dóbr Sieroty (od 1712), majątku Zacharzowice (1734-1751) oraz przez krótki okres Kępczowic. Dobra Sieroty wraz z ręką Barbary von Wrochem zostały przejęte przez Gustawa Maurycego von Stockmann

Arkadiusz Kuzio-Podrucki