Zmiany komunikacji autobusowej w 1994 roku

b_200_300_16777215_0___.._montes_images_stories_montes_39_15-tg-bilet2000zl.jpg

Rok 1994 był ostatnim rokiem istnienia „Wielkich” Tarnowskich Gór, rozpościerających się od brzegów rzeczki Brynicy po granicę z Hanuskiem. Zobaczmy, co nowego wydarzyło się w funkcjonowaniu komunikacji pasażerskiej miasta i okolicy na liniach, którymi zarządzał Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej.

Ledwo zakończono świętowanie nowego roku, a już 2 stycznia 2004 r. zaszła pierwsza zmiana na terenie MZKP. Oto zmodyfikowano trasę przejazdu autobusów nocnej linii N-28 do Koszęcina, które odtąd jeździły przez Rudnik. Następne posunięcie zostało spowodowane decyzją Urzędu Miejskiego w Bytomiu, który postanowił zmienić trasy autobusów MZKP linii 24, 52, 53, 99, 104 i 700 na terenie miasta. Odtąd  od przystanku Bytom Chrobrego jechały one w dół tejże ulicy i skręcały w ul. Piłsudskiego, a potem w Strzelców Bytomskich i dalej na bytomski dworzec. W ten sposób przybył im dodatkowy przystanek i wydłużył się czas jazdy. Z początkiem kwietnia 1994 na tę trasę skierowano także autobusy linii 114.

Bilet autobusowy za 2000 zł wydrukowany na papierze z odzysku na odwrocie widać starą cenę 1500 zł.
Bilet autobusowy za 2000 zł wydrukowany na papierze z odzysku na odwrocie widać starą cenę 1500 zł.

Niedługo potem organizatorzy komunikacji postanowili zmodyfikować układ nocnych linii autobusowych. Były one bardzo potrzebne, zapewniały na przykład możliwość powrotu z przedłużających się uroczystości rodzinnych, albo bardzo wczesnego przyjazdu na dworzec mieszkańcom odległych miejscowości. Postanowiono, że z dniem 1 czerwca 1994 r. linie N-17, N-20, N-28 oraz N-40 przestają być ogólnodostępnymi liniami autobusowymi, a stają się zamkniętymi dla postronnych osób przewozami pracowniczymi personelu PKM Świerklaniec. Natomiast w dalszym ciągu liniami nocnymi pozostały N-10 oraz N-15. Z początkiem czerwca zaszło też inne przetasowanie – PKM Świerklaniec przestał obsługiwać linie 85 (Bytom – Pyrzowice) i 189 (Tarnowskie Góry – Repty) oraz część kursów na liniach 83 i 191.

W wakacje letnie nie było specjalnych wydarzeń, natomiast warte odnotowania wydarzenie miało miejsce niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego. Oto od 15 września 1994 r. na linii 179 dwa kursy autobusu poprowadzono przez Kolonię Podłącznę, aby w ten sposób dowieźć dzieci do Szkoły Podstawowej w Ożarowicach. Przy tej okazji ustanowiono sześć nowych przystanków autobusowych na nowej trasie linii 179. Na wniosek Urzędu Miejskiego w Bytomiu uruchomiono od 1 października 1994 r. nowy, dodatkowy kurs linii 646 na trasie Tarnowskie Góry dworzec PKP – Bobrowniki Śląskie – Stroszek zajezdnia tramwajowa – Stroszek poczta – Stroszek – Radzionków – Orzech – Świerklaniec. Autobus wyjeżdżał z Tarnowskich Gór o 7:11. Ponieważ kilka minut wcześniej w tym samym kierunku wyruszał z tarnogórskiego dworca autobus 19 do Bytomia, do którego wsiadało niemało pasażerów, wobec tego 646 jeździł zazwyczaj z Tarnowskich Gór do Stroszka pustawy.

Plac Letochów w Radzionkowie tędy od 1994 r. kursował autobus linii 646
Plac Letochów w Radzionkowie tędy od 1994 r. kursował autobus linii 646

Ważniejszą modyfikacją była raczej ta, którą zastosowano na innej linii. W połowie października wydłużono trasę tarnogórskiej linii nr 1, która prowadziła dotąd przez przystanek przy ul. Gustawa Morcinka na Osiedlu Przyjaźń. Od 15 października 1994 r. autobusy „jedynki” zaczęły jeździć przez Opatowice.

Tego dnia zresztą dokonano jeszcze kilku innych reorganizacji. Wydłużono trasę autobusów linii 64, które zaczęły wjeżdżać na przystanek Stare Tarnowice Litewska. Zlikwidowano kursy okrężne linii 78bis i 119 na trasie Tarnowskie Góry – Świerklaniec – Żyglin – Miasteczko Śląskie – Tarnowskie Góry dworzec. Odtąd linia 119 funkcjonowała już tylko na trasie Świerklaniec – Zadzień – Wojkowice – Siemianowice Śląskie – Katowice. Zamiast dotychczasowych kursów linii 119, uruchomiono nową linię 78, obsługującą połączenie Strzybnicy z tarnogórskim dworcem. Do historii odeszła linia 87bis, w zamian pojawiła się linia 614 na trasie: Miasteczko Śląskie – Osiedle Lasowice – dworzec tarnogórski – Osiedle Przyjaźń – Stare Tarnowice Szpital – Opatowice – Rybna – Miedary. W dni wolne autobusy 614 cztery kursy wykonywały zamiast do Miedar to do Pniowca. Wtedy jeszcze Miasteczko Śląskie było dzielnicą Tarnowskich Gór, ale już trzy miesiące później linia 614 stała się chyba pierwszą w historii Tarnowskich Gór przelotową linią komunikacji MZKP, łączącą dwie różne gminy przez Tarnowskie Góry.

Ale wróćmy jeszcze do zmian wprowadzonych 15 października 1994 r. Od tego dnia pojawił się dodatkowy kurs  linii 189 na trasie Tarnowskie Góry dworzec PKP – Osada Jana – Bobrowniki Śląskie – Kopalnia Zabytkowa – ul. Gliwicka – Repty Śląskie Kasprzaka. Autobus 189 jeździł tą trasą tylko w tę stronę. Nie była to zmiana trwała, kilka lat później zlikwidowano ten kurs.

Tylko do końca listopada tarnogórzanie mogli autobusami MZKP dostać się do województwa częstochowskiego, w tym do wschodniej części Kalet. Z dniem 1 grudnia 1994 r. zlikwidowano ostatni istniejący na tej trasie kurs linii 87 Tarnowskie Góry – Psary (odjazd 15:15), jak również kurs powrotny, który wyruszał z Psar o 16:05. Jednocześnie zlikwidowano przystanki MZKP na odcinku od Drogi do Bibieli po Psary, a autobusowi 87, który dotychczas jeździł do województwa częstochowskiego, przydzielono w tym przedziale czasowym dwa kursy z Tarnowskich Gór do Żyglina, o 15:05 oraz 16:00.

Ostatnia zmiana trasy nastąpiła 15 grudnia 1994 r. i objęła linię 173. Dotychczas autobus ten kursował przez Lasowice i Tarnowskie Góry Buczka, teraz poprowadzono jego bieg przez Osiedle Lasowice i przystanek Tarnowskie Góry ul. Stara.

Na zakończenie warto jeszcze wyliczyć linie autobusowe MZKP, na których pod koniec 1994 r. obowiązywała taryfa czasowa. Zostały one wyliczone w piśmie, jakie MZKP wystosowało do katowickiego KZK GOP 23 listopada 1994 r. Były to linie 1, 5, 17, 53, 112, 129, 134, 143, 145, 148, 174, 180, 185/I, 185/II, 189, 191, 192, 246, 646 oraz 670. Jak widać nie ma w tym zestawieniu żadnej z linii łączących Bytom z Tarnowskimi Górami, czyli 19, 94, 173.

Tekst i zdjęcia:
Tomasz Rzeczycki