Stanisław Wojciechowski (1869-1953)

b_200_300_16777215_0___.._montes_images_stories_montes_38_02-slaw.jpg

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XXVIII

Prezydent II Rzeczypospolitej 19 czerwca 1923

Stanisław Wojciechowski pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Urodził się w Kaliszu. Od młodości związany z działalnością konspiracyjną. Współzałożyciel PPS.

Współtwórca ruchu spółdzielczego. W rządzie Paderewskiego został ministrem spraw wewnętrznych. W pierwszych wyborach prezydenckich odpadł w czwartej, przedostatniej turze. Prezydentem został wtedy Gabriel Narutowicz. W wyborach 20 grudnia 1922 r. Wojciechowski został wybrany prezydentem już w pierwszej turze.

Podróżując po województwie śląskim przybył także do Tarnowskich Gór. Wizytę tę opisał w książce „Obrazki Tarnogórskie” Bronisław Hager: „...p. prezydent przybył do Tarn. Gór witany przez starostę Olearczyka, burmistrza Michatza, dowódcę 3-go pułku ułanów Bystrama i dowódcę 11-go p. piechoty. Wizyta tarnogórska była krótka, gdyż była przeznaczona na zwiedzanie huty srebra i ołowiu w Strzybnicy, której dyrektorem był były minister spraw wewn. Antoni Kamiński. Ze Strzybnicy p. prezydent udał się w dalszą drogę powrotną przez Lubliniec”. Stanisław Wojciechowski pełnił swój urząd do przewrotu majowego w 1926 r.

Dymisję złożył na ręce marszałka sejmu Macieja Rataja. Odsunął się od wielkiej polityki. Pozostał działaczem „Społem”. Do czasu wojny był profesorem SGGW, a od 1927 r. także dyrektorem Spółdzielczego Instytutu Naukowego. Na emeryturze zamieszkał początkowo w majątku Władysława Grabskiego, a potem w niewielkim domku na Ochocie. Tam przetrwał wojnę i powstanie. Zmarł wiosną 1953r. w Gołąbkach pod Warszawą.

AKP, Daw