Herman Luchs

Uratowany kościół św. Marcina
Uratowany kościół św. Marcina

pierwszy konserwator zabytków

Herman Luchs urodził się w1826 roku w rodzinie radcy bytomskiego sądu powiatowego. Po ukończeniu kształcenia został nauczycielem. Pozazawodową pasją Hermanna Luchsa była historia sztuki. Angażował się szczególnie w sprawy ochrony zabytków.

Nie było jeszcze wówczas na Śląsku urzędu konserwatora zabytków i podczas remontów oraz przebudów bardzo często niszczono cenne świadectwa przeszłości. Na przykład zburzenie średniowiecznego kościoła, czy całkowita przebudowa jakiegoś renesansowego wnętrza, nie stanowiła żadnego problemu dla współczesnych, kierujących się jedynie własnymi potrzebami oraz własnym gustem.

Dopiero tacy ludzie jak Luchs podjęli walkę z wandalami o zachowanie zabytków dla potomnych. Dzięki podobnej postawie ks. Ludwika Spohra zachował się w Starych Tarnowicach datowany na pocz. XV w. kościółek św. Marcina. Wraz z nowym, pod tym samym wezwaniem, tworzy dziś miejscowy krajobraz, świadcząc nie tylko o wierze miejscowej ludności, ale i przewidującej mądrości.

M. Filak