Ochotnicza Straż Pożarna Florian w Strzybnicy

Strzybnica 1974, oddanie do użytku nowego Domu Strażaka przy ulicy Kościelnej. Po lewej prezes OSP, dh Robert Kapała
Strzybnica 1974, oddanie do użytku nowego Domu Strażaka przy ulicy Kościelnej. Po lewej prezes OSP, dh Robert Kapała

W XVIII i pierwszej połowie XIX wieku prawo zobowiązywało tarnogórskich mieszczan do posiadania własnego sprzętu gaśniczego i uczestniczenia w gaszeniu pożarów. Podstawę wyposażenia przeciwpożarowego stanowiły wiadro, bosak, drabina i sikawka ręczna.

Zorganizowane jednostki straży pożarnej w powiecie tarnogórskim zaczęły tworzyć się na przełomie XIX i XX wieku. Gwałtowny wzrost liczby ludności (w 1890 roku gęstość zaludnienia w powiecie wynosiła 160 a w 1910 roku 237 osób na 1 km2) powodował zagęszczenie zabudowy. Drewno ciągle stanowiło ważny budulec (zwłaszcza na obszarach wiejskich), toteż pożary były zjawiskiem częstym.

Ponieważ większość dokumentów zaginęła w czasie wojennej zawieruchy, ciężko dziś ustalić dokładną datę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzybnicy. Pierwszy zapis z Kroniki parafialnej wspomina o udziale strzybnickich strażaków w pożarze w Rybnej w 1898 roku. Rok ten przyjęto więc jako umowną datę powstania jednostki. Kolejne zapisy parafialne wspominają m.in. o akcji strażaków w czasie pożaru w dobrach rodziny von Kosickich, ówczesnych właścicieli pałacu w Rybnej w 1905 roku. Płonęła kryta słomą stodoła, podpalona prawdopodobnie przez pastuszka. W tym okresie OSP liczyła około 156 druhów.

Świerklaniec 1978, Zawody Sportowo - Pożarnicze, Drużyna OSP Strzybnica, laureaci I miejsca
Świerklaniec 1978, Zawody Sportowo - Pożarnicze, Drużyna OSP Strzybnica, laureaci I miejsca

Strzybnica 1985, Rejonowe Zawody Sportowo-Poż., Drużyna OSP Strzybnica - laureaci I miejsca
Strzybnica 1985, Rejonowe Zawody Sportowo-Poż., Drużyna OSP Strzybnica - laureaci I miejsca

Strażacy odpowiadali za bezpieczeństwo Strzybnicy, Rybnej, Opatowic, Boruszowic, Pniowca, Piaseczna, Repecka i Słomianki. W 1931 roku sprzęt którym dysponowali składał się z sikawki ręcznej, drabiny rozsuwanej i przystawnej, węży tłocznych ssawnych, bosaków i toporów. W czasie II wojny światowej, pomimo ograniczeń OSP nie zawiesiła swej działalności a już w 1946 roku doczekała się pierwszego samochodu gaśniczego marki Dodge. Początkowo OSP zajmowała budynek przy ulicy Zagórskiej 83, przekazany strażakom przez zakłady „Zamet”. W 1974 roku oddano do użytku obecny Dom Strażaka, przy ulicy Kościelnej.

 

Nowy wóz dla strażaków

Nowy wóz strażacki
Nowy wóz strażacki

10 maja Ochotnicza Straż Pożarna „Florian” obchodziła 110-lecie swojej działalności. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele w Strzybnicy. Po mszy strażacy oraz goście przeszli na plac OSP, gdzie odbyło się uroczyste przekazania przez burmistrza Arkadiusza Czecha nowego średniego samochodu „MAN” dla jednostki.

Gmina Tarnowskie Góry przeznaczyła blisko 450 tys na zakup wozu, który będzie służył w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Przekazując kluczyki do samochodu w swoim okolicznościowym przemówieniu burmistrz zaznaczył:

Pamiątkowy gwóźdź wbija fundator - burmistrz Arkadiusz Czech
Pamiątkowy gwóźdź wbija fundator - burmistrz Arkadiusz Czech

Dziś OSP Florian jest zasadniczą organizacją, której powierzamy pieczę nad bezpieczeństwem pożarowym w Tarnowskich Górach. Dysponuje sprzętem, którym nie powstydziłaby się Państwowa Straż Pożarna. Posiada ekipę profesjonalnych strażaków i ratowników, którzy nie raz pomagali naszym mieszkańcom wychodzić z opałów. To ludzie, którzy pracują społecznie. Niosąc bezinteresownie pomoc, narażają swoje zdrowie i życie. To do tych zasłużonych ludzi kieruję swoje gratulacje, wyrazy uznania i podziękowania (…)

Na dzisiejszą specjalną okazję przygotowaliśmy wyjątkowy dar dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Przed Państwem stoi nowy pojazd, który z całą pewnością będzie dobrze służył w akcjach ratowniczych. Dziękując Wam powiem krótko - niech Święty Florian prowadzi Was przez kolejne lata służby.

Bez