Ekologiczna bomba

b_200_300_16777215_0___.._montes_images_stories_montes_30_zaklady.jpg

4 czerwca w tarnogórskim Ratuszu rozmawiano o problemie Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”. Do tej pory temat ten był podejmowany już wielokrotnie. W efekcie ostatniej wizyty, jaką złożyli w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Arkadiusz Czech burmistrz miasta oraz Wojciech Kałuża, dyrektor biura senator Marii Pańczyk-Pozdziej, wojewoda zadecydował o konieczności zorganizowania kolejnego spotkania na temat problemu Zakładów Chemicznych.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele m.in. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz władze miasta.

Dyskusja rozpoczęła się od omówienia sytuacji obecnej i podjętych prac. Aktualny stan formalno - prawny Zakładów Chemicznych oraz zrealizowane działania, mające na celu umożliwienie pozyskania środków na dokończenie zadania, omówił Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Krzysztof Nowak. Dyrektor poinformował, że w najbliższym czasie ponownie zostanie złożony wniosek o wykreślenie Zakładów Chemicznych z KRS. Głos zabrał również Andrzej Makowski - likwidator Zakładów, który przedstawił aktualny stan prac likwidacyjnych.

Wojewoda zadeklarował chęć szybkiego dokończenia inwestycji. Likwidacja Zakładów ciągnie się od lat i stanowi problem nie tylko dla Tarnowskich Gór. Związki chemiczne, dostające się do wód powierzchniowych, stanowią zagrożenie dla całego regionu.

Zgodnie z raportem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Anny Wrześniak dotychczas zrekultywowano 1 mln m3 odpadów i 22 ha terenu. Na prace te wydano 220 mln zł. Choć pierwsze efekty już są widoczne problem ekologicznej bomby jeszcze nie został rozwiązany. Pozostało 570 tys. metrów sześciennych szkodliwych odpadów, 40 hektarów poprzemysłowego terenu.

29 lutego br. majątek po Zakładach Chemicznych został przekazany staroście tarnogórskiemu. Nie ma jednak możliwości na wygospodarowanie 90 mln z budżetu Starostwa. Tyle pieniędzy potrzeba, by zakończyć prace nad utylizacją.

Na spotkaniu pojawiły się głosy, by sięgnąć po środki unijne. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach Gabriela Lenartowicz omówiła możliwości pozyskania pieniędzy z funduszu Infrastruktura i Środowisko. Wniosek powinien zostać przygotowany jak najszybciej, przy czym należy uregulować stan formalno – prawny.

Kolejną kwestią, do rozwiązania, jest ok. 10 ha gruntów skażonych (tj. 1/4 wszystkich gruntów wymagających rekultywacji), które leżą w rękach prywatnych właścicieli. Fakt ten stanowi przeszkodę w staraniach o pozyskanie unijnych pieniędzy.

Burmistrz Arkadiusz Czech wypowiedział się w kwestii wydanej decyzji na podstawie art. 34 ustawy o odpadach. Jest przekonany, że posiadaczem odpadów są Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji. Zostało to potwierdzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w kilku decyzjach. Stanowisko Burmistrza w tej kwestii jest ostateczne. W kwestii zamiany gruntów burmistrz uważa, że problem powinien zostać rozstrzygnięty pomiędzy właścicielami a Skarbem Państwa. Stwierdził równocześnie, że w tej kwestii nie sformułuje wniosków, zada raczej pytanie kto z kim ma się zamienić i na jakich warunkach.

Wojewoda wielokrotnie podkreślał że, zamiana jest możliwa, ale wyłącznie na zasadzie ekwiwalentności.

Kończąc dyskusję wojewoda Zygmunt Łukaszczyk podsumował spotkanie i podziękował za każdy głos w sprawie oraz złożone propozycje. Zadeklarował podanie jednoznacznego stanowiska dotyczącego formy uregulowania stanu formalno – prawnego, najpóźniej do końca września. Zobowiązał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Zespół Nadzoru Prawnego oraz Starostwo Powiatowe o sformułowanie podstawowych założeń tezy umożliwiającej włączenie zadania do budżetu wojewody.

Nadzór Wojewody oraz Agencja Mienia Wojskowego przeanalizują proces sprzedaży terenu prywatnym właścicielom. Do rozmów zostaną również zaproszeni prywatni właściciele skażonych terenów.

Z-ca burmistrza Piotr Skrabaczewski zauważył konieczność podjęcia zmian legislacyjnych. Zaproponował wprowadzenie do aktu prawnego odpowiedniego zapisu, co umożliwi wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Z taką inicjatywą władze miasta wystąpią do śląskich samorządowców i parlamentarzystów.

Bez