Synowie generała von Groelinga

Śląska szlachta - Groelingowie cz. II

Pniów - ruina dawnego pałacu generała Groelinga - fasada ogrodowa
Pniów - ruina dawnego pałacu generała Groelinga - fasada ogrodowa

Karol był starszym synem generała von Groelinga. Urodził się w Tarnowskich Górach w 1765 r. Odziedziczył dobra rycerskie Rudziniec wraz z Kurzyną o powierzchni ok. 1400 ha. W pruskiej armii dosłużył się stopnia majora. Był dwukrotnie żonaty, najpierw z Karoliną von Tempelhof, a po jej śmierci w 1800 r. kilka miesięcy później ożenił się z jej siostrą Fryderyką Wilhelminą. Zmarł w Prudniku latem 1817 r. Majątek odziedziczył jego kilkunastoletni syn i imiennik, Karol, który w 1824 r. ożenił się z Pauliną von Alvensleben.

Karol von Groeling był ostatnim właścicielem dóbr Rudziniec w rodzinie. W 1833 r. sprzedał swoje dobra szwagrowi swojej żony, rotmistrzowi Augustowi von Obermann. August von Obermann żonaty był z Rozalią von Alvensleben, starszą siostra Pauliny. W 1840 r. został nobilitowany. Niewykluczone, że Karol i jego rodzina korzystali jeszcze z pomieszczeń pałacu w Rudzińcu, gdyż do 1843 r. kolejne jego dzieci, właśnie tam przychodziły na świat. Paulina von Groeling z d. Alvensleben, zmarła latem 1867 r. w Legnicy. Tam także - niecałe trzy lata później - zmarł jej mąż Karol.

Pniów - kaplica grobowa generała Groelinga i jego rodziny
Pniów - kaplica grobowa generała Groelinga i jego rodziny

Spośród synów Karola i Pauliny, kilku służyło w pruskiej armii. Albrecht dosłużył się stopnia podpułkownika, Ryszard kapitana, Robert majora, a Artur podporucznika w brygadzie artylerii. Młodszy z rodzeństwa Fryderyk osiadł w dobrach Lindenberg koło Berlina.

Z wnuków Karola i Pauliny, syn Roberta, Albrecht (ur. 1866 r., zm. 1900 r.), wyruszył do Stanów Zjednoczonych, gdzie został plantatorem. Zmarł w Cleveland.

Leopold, młodszy syn generała Jana Benedykta, także urodził się Tarnowskich Górach. Po ojcu odziedziczył Pniów. W 1800 r. kupił od barona Jana von Troilo dobra Ligockie, niedaleko Gliwic. Osada ta później od nazwiska Leopold przyjęła nazwę Ligota von Groeling (niem. Ellguth von Groeling). W 1819 r. sprzedał ojcowski Pniów Fryderykowi Kaeßnerowi.

Leopold był dwukrotnie żonaty. Po raz pierwszy od 1790 r. z Wilhelminą von Minningerode. Po owdowieniu ożenił się w 1796 r. z hrabianką Karoliną Fryderyką von Schack. Z obydwu małżeństw miał dziesięcioro dzieci. Leopold zmarł w swoich dobrach latem 1844 r.

Arkadiusz Kuzio-Podrucki