Zmiany komunikacji autobusowej w 1993 roku

Bilet z 1990 roku
Bilet z 1990 roku

CZĘŚĆ I

Cztery lata po upadku komunizmu w Polsce i dwa lata po tym, jak Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach postawione zostało w stan likwidacji, na ziemi tarnogórskiej komunikacja pasażerska znajdowała się w fazie reorganizacji. Dzięki zachowanym dokumentom możemy prześledzić, jakie zmiany zaszły w 1993 r., a więc w drugim roku funkcjonowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu.

Dworzec autobusowy około 1999r.
Dworzec autobusowy około 1999r.

Sporym utrudnieniem dla pasażerów był brak wspólnych biletów w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, gdyż MZKP, KZK GOP, PKM Bytom, PKM Gliwice i inni organizatorzy przewozów stosowali wtedy jeszcze odrębne zasady taryfowe. Innym problemem była obsługa tej samej linii autobusowej przez różnych przewoźników. Tak było w przypadku linii 80 oraz 112, łączących różnymi trasami Gliwice i Tarnowskie Góry. Część kursów na obu tych liniach wykonywało Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu, a pozostałą część PKM Gliwice. Od 1 marca 1993 r. postanowiono, że PKM Świerklaniec w całości przejmie linię 112, a PKM Gliwice - linię 80. Ponieważ jednak autobus linii 80 w dni wolne od pracy wykonywał rano o 5:01 z zajezdni świerklanieckiej kurs okrężny przez Żyglin Kościół (5:10) i Tarnowskie Góry dworzec PKP (5:33) z powrotem do zajezdni (przyjazd 5:47), postanowiono ten jeden kurs włączyć do rozkładu linii autobusowej N-28. Taką cyfrowo-literową kombinacją oznaczano wtenczas tak zwane linie nocne, niezależnie od tego, czy kursowały przed wschodem słońca, czy już po jego zachodzie.

Do końca marca 1993 r. istniało kilka efemerycznych kursów, które uznano za mało wykorzystywane przez podróżnych. W godzinach od 11:55 do 13:54 autobus linii 142 wykonywał dwa przejazdy na trasie okrężnej Tarnowskie Góry dworzec PKP - Żyglin - Świerklaniec - Tarnowskie Góry dworzec, natomiast pojazd linii 646 kursował czterokrotnie od 11:00 do 13:08 między tarnogórskim dworcem a Starymi Tarnowicami. Prócz tego autobus linii 614 można było spotkać nie tylko w Tarnowskich Górach, ale także na terenie Bytomia i Świerklańca. Te trzy powyższe efemerydy zostały zlikwidowane od 1 kwietnia 1993 r. W zamian za to zwiększono częstotliwość bytomsko-tarnogórskiej linii 19. W przypadku linii 646 nie była to trwała modyfikacja rozkładu, jako że od 19 kwietnia 1993 r. otrzymała ona kolejny rozkład przewidujący 7 kursów, w tym i taki z zajezdni w Świerklańcu (14:05) do pętli w Starych Tarnowicach (14:33) i z powrotem (odjazd ze starotarnowickiej pętli 14:37).

Od 1 maja 1993 r. nieco inaczej przejeżdżały przez Tarnowskie Góry autobusy linii 94, 174, 189 i 670, gdyż zamiast ulicami Grodzką i Grzybową, skierowano je przez ul. Słowackiego i Czarnohucką. Konsekwencją tego było przeniesienie dotychczasowego przystanku „Sowice” z ul. Grodzkiej na ul. Słowackiego. Nowe przystanki powstały także na terenie gminy Zbrosławice, gdyż 10 czerwca 1993 r. wydłużono trasę linii 191 o odcinek z Księżego Lasu do Urzędu Gminy w Zbrosławicach. Stało się tak na wniosek gminy Zbrosławice, a trzy nowe przystanki otrzymały nazwy Łubki, Kamieniec PGR (chociaż Państwowe Gospodarstwa Rolne zostały decyzją rządu zlikwidowane w 1991 r.) i Zbrosławice Urząd Gminy. Rano dwa kursy na tej trasie wykonywał autobus linii N - 91. Natomiast linia 191 miała mieszaną obsługę, jako że jeden wóz należał do PKM Świerklaniec, a drugi do firmy SC Ampex.

Krótkotrwałą inwestycją było utworzenie 23 czerwca 1993 r. nowej zajezdni autobusowej w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej nr 11, w miejscu po byłym MPRD. Aby kierowcy mogli dojechać do tego miejsca, od pierwszego dnia jej funkcjonowania do nowej zajezdni zaczęły dojeżdżać autobusy linii N -10, N - 28, N - 90 oraz N - 91. Tarnogórska zajezdnia miała krótki żywot, niedługo potem odeszła w zapomnienie. Choć w dokumentach nie było to wprost napisane, zajezdnię użytkował PKM Świerklaniec. Zaledwie kilka dni po uruchomieniu zajezdni, świerklaniecki PKM przestał obsługiwać trzy linie nocne, konkretnie N - 20, N - 28 oraz N - 46, które 1 lipca 1993 r. zostały przejęte przez prywatnego przewoźnika.

Tomasz Rzeczycki
Dokończenie w następnym numerze

 

Okładka Montes nr 37

Okładka Montes nr 37

Zmiany komunikacji...