Trwalszy od huty

Widok z 1880 r.
Widok z 1880 r.

W publikacji pt: „Tarnowskie Góry na starej pocztówce. Zbiory Beaty i Jacka Kalke” wydanej przez Muzeum w Tarnowskich Górach, na stronie 19. znajduje się widok z około 1870 r. na tarnogórską hutę żelaza powstałą w latach 1857–1858.

Nieco inny z około 1880 r. znajduje się na str. 191. w  pracy zbiorowej pod redakcją prof. J. Drabiny - Historia Tarnowskich Gór. Obydwa widoki dokumentują zmiany jakie zachodziły w zabudowie huty. Spowodowane były zapewne unowocześnianiem procesów produkcyjnych. Widoki same w sobie ciekawe są choćby z tego względu, że przedstawiają  obiekty przemysłowe różniące się znacznie od znanych nam współcześnie, nie wspominając już o tych najbardziej nowoczesnych.

Dawna siedziba dyrekcji huty w niezmienionym kształcie
Dawna siedziba dyrekcji huty w niezmienionym kształcie
Huta z 1870r.
Huta z 1870r.

Obok zabudowań obiektów związanych ściśle z produkcją, po lewej obrazów, czy litografii, znajduje się jednak budynek o zupełnie innym charakterze. Huta działała jak wiadomo do 1902 r. kiedy to ostatecznie została zlikwidowana. Na jej miejscu dziś istnieją zakłady „Tagor”. Nieuniknione było więc pytanie, czym był ten budynek przypominający nieco znany gmach poczty i czy podzielił los huty. Okazało się, że przetrwał. Dawna siedziba dyrekcji huty w niezmienionym kształcie, z charakterystycznym balkonem nad wejściem, stoi do dziś u podnóża  wysokiego nasypu ziemnego prowadzącego do wiaduktu nad torami kolejowymi. Jest zapewne jednym z najstarszych budynków w mieście, być może rówieśnikiem pierwszego tarnogórskiego dworca i świadkiem jego budowy. Pracownicy dyrekcji oglądali też zapewne z jej okien proces zabudowy dzisiejszej ul. Piłsudskiego równoległej do zachodniej fasady budynku, który okazał się trwalszym, niż potężniejsze od niego mury pieców, chłodni i kominów huty. Zmienił się oczywiście również kształt wieży stojącego przy Rynku kościoła ewangelickiego pod wezwaniem Zbawiciela, która na jednym z widoków mierzy w niebo ponad dachem budynku przy ul. Nakielskiej.

 

Mieczysław Filak

 

Okładka Montes nr 37

Okładka Montes nr 37