Herby na pałacu

Pałac w Kopaninie
Pałac w Kopaninie

KOPANINA

Wczesną wiosną 1897 r. w Koblencji nad Renem baron Fryderyk von Fürstenberg brał ślub z baronówną Marią von Hilgers. Miał trzydzieści pięć lat i był starszy od swej wybranki o piętnaście lat.

Fürstenbergowie wywodzili się z starego westfalskiego rodu rycerskiego, który korzeniami sięgał XIV wieku. Hilgersowie byli rodem szlacheckim zamieszkałym ziemie arcybiskupów kolońskich. Arcybiskup Kolonii był jednym z trzech arcybiskupów, którzy wybierali cesarza.

 

b_200_300_16777215_0___.._montes_images_stories_montes_31_58-08-04-21-Furstenberg-Hil.gif

Odnowione herby
Odnowione herby

Baron Engelbert von Fürstenberg – ojciec pana młodego - od wielu lat był właścicielem dwóch majątków na Górnym Śląsku: Kopaniny na zachód od Tarnowskich Gór i Tuł na południe od Kluczborka. Żona Engelberta, hrabianka Agnieszka Praschma pochodziła ze starego śląskiego rodu od stuleci władającego zamkiem w Niemodlinie. Jego teściowa Joanna wywodziła się z jednego z najpotężniejszych rodów śląskiej arystokracji – hrabiów Schaffgotschów. Nie byle jakie więc koneksje wiązały się z wejściem do rodziny baronów von Fürstenberg.

W 1907 r. po śmierci barona Engelberta, jego synowie podzielili się spadkiem. Starszy Egon osiadł w Tułach, a młodszy Fryderyk w Kopaninie. Wybudowany tamtejszy pałac kilka razy zmieniał swój wygląd. Już po przejściu w ręce Fryderyka i Marii, na fasadzie budynku pojawiły się ich herby. Ich dzieci były pierwszym pokoleniem rodu, jakie urodziło się na Górnym Śląsku. Ich najstarszy syn Engelbert Egon w 1940 r. odziedziczył po swym stryju majątek Tuły. Fryderyk zmarł w swoim pałacu (naziści zmienili nazwę osady na Immenwald) na początku 1944 r. Maria przeżyła męża o ponad dziesięć lat i zmarła na początku 1955 r.

Choć w niektórych przewodnikach można znaleźć bałamutną informację, że na fasadzie pałacu są herby Donnersmarcków (ród ten posiadał wiele majątków, ale nie Kopaninę), fakt że herby nadal istnieją – niedawno odnowione - pozwala zidentyfikować rzeczywistych, dawnych właścicieli pałacu w Kopaninie: ród barona Fryderyka von Fürstenberga i jego małżonki Marii von Hilgers.

AK-P