Tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku ma już rok

Studenci UTW piszą z uczniami szkół naszego powiatu wielkie dyktando
Studenci UTW piszą z uczniami szkół naszego powiatu wielkie dyktando

Gaudeamus igitur. Życie twórcze

Starosta Tarnogórski Józef Korpak jak i Burmistrz Arkadiusz Czech, zwracając się z gratulacjami do prezesa Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW- Ryszarda Posmyka, podkreślali determinację w działaniu i sukces organizatorów i studentów. Przełamanie barier w masowej edukacji dorosłych udowodniło ogromną potrzebę ludzi dojrzałych zdobywania nowej wiedzy i intelektualnej aktywności.

Rok akademicki 2007/2008 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW zapisał się w pamięci słuchaczy jako intensywny i twórczy. I zgodnie z myślą Nulla aetas ad discendum sera – Żaden wiek (nie jest) do nauki zbyt późny, liczne grono osób w dojrzałym wieku z terenu naszego powiatu odśpiewało w październiku 2007 roku uroczyste Gaudeamus igitur, zostając studentami.

Prof. dr hab. Krystyna Karczewska opowiada o swoim ojcu, który zginął w Katyniu, towarzyszy jej Teresa Zatoń prezes Tarnogórskiej Rodziny Katyńskiej
Prof. dr hab. Krystyna Karczewska opowiada o swoim ojcu, który zginął w Katyniu, towarzyszy jej Teresa Zatoń prezes Tarnogórskiej Rodziny Katyńskiej

Spotkania w ramach Tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywały się w trybie wykładów oraz zajęć praktycznych. Organizowano spotkania ze specjalistami różnych dziedzin nauk, którzy w ciekawy i przystępny sposób przybliżali wiele interesujących zagadnień. Podejmowano więc problemy z zakresu medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, o ziemi i wszechświecie oraz kultury i sztuki.

Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Krystyna Karczewska, prof. dr hab.Marian Zembala, prof. dr hab. Jan Miodek, senator RP Maria Pańczyk-Pozdziej, europoseł dr Jan Olbrycht, poseł Mirosław Sekuła, dyrektor Tarnogórskiego Muzeum Zofia Krzykowska, dr Jacek Szczepanik, sędzia Trybunału Stanu Krzysztof Śmieja, dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, dr Krzysztof Gwóźdź, dr Michal Sporoń, projektant ubioru i wnętrz Aleksandra Kamińska, red. Jarosław Myśliwski, kustosz Galerii „Barwy Śląska” Franciszek Żurawka, historyk Biura Edukacji Publicznej katowickiego oddziału IPN Kornelia Banaś a nawet młody podróżnik Adam Morawiec.

W ramach zajęć praktycznych zorganizowano kurs komputerowy, zajęcia aerobiku, zajęcia językowe z języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty malarskie.

Studenci z zaciekawieniem słuchają wykładu projektantki ubioru - Aleksandry Kamińskiej. Zawsze chcemy wyglądac atrakcyjnie i ciekawie
Studenci z zaciekawieniem słuchają wykładu projektantki ubioru - Aleksandry Kamińskiej. Zawsze chcemy wyglądać atrakcyjnie i ciekawie
Prof. dr hab. Marian Zembala podpisuje indeksy, towarzyszą mu Teresa Majzner - przewodnicząca Rady Studentów UTW i dr Michał Sporoń
Prof. dr hab. Marian Zembala podpisuje indeksy, towarzyszą mu Teresa Majzner - przewodnicząca Rady Studentów UTW i dr Michał Sporoń

Studenci wyjechali na wykład do Planetarium Śląskiego w Chorzowie, wzięli udział w projekcji filmu „Katyń” i spotkaniu z Tarnogórską Rodziną Katyńską. Poznali zbiory Galerii Barwy Śląska, wyjeżdżali do Opery Śląskiej do Bytomia. Obejrzeli specjalny pokaz najnowszych prac projektowych uczniów Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła - czyli tarnogórską rewię mody. Studenci UTW wzięli także udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, zasiadając do wielkiego lokalnego dyktanda wespół z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Każdy tydzień przynosił nowe atrakcyjne propozycje spędzenia czasu i rozwoju intelektualnego, aby życie było intensywne i twórcze. Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku za główny cel postawiło sobie aktywizację osób wcześniej urodzonych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego.

Prowadząc spotkanie inauguracyjne dr Michał Sporoń przywołał słowa Tadeusza Sławka: „Uniwersytet cywilizuje wielkomiejską bezładność i nadmierną bliskość tłumnego życia, w którym nikt z nikim nie nawiązuje kontaktu, (...) dzięki niemu możliwe są relacje międzyludzkie i spotkania.”

I właśnie te spotkania, relacje międzyludzkie, są istotą wypełniania ludzkiego życia.

Trzeba powiedzieć, że jako sukces studentów i TS- UTW należy zapisać wernisaż prac grupy malarskiej, która pracowała pod kierunkiem malarki Anny Osadnik - Osy, zorganizowany w czerwcu w holu Starostwa Powiatowego przy ulicy Karłuszowiec. Liczni petenci Starostwa mogli przez dwa tygodnie oglądać piękne obrazy pań, którym udało się zrealizować marzenia twórcze.

Podkreśleniem ważności działania TS - UTW jest zapewne i to, że najstarszy student, któremu w czerwcu indeks z zaliczeniem roku wręczyli uroczyście Starosta Tarnogórski – Józef Korpak i Burmistrz Arkadiusz Czech – skończył właśnie 89. lat.

Student senior, pan Alfred Gediga z Radzionkowa, nie krył swojego wzruszenia. Dziękował prosto, za to że właśnie mógł słuchać wykładów i być czynnym uczestnikiem działań studentów UTW.

Tak Starosta Tarnogórski Józef Korpak jak i Burmistrz Arkadiusz Czech, zwracając się na ostatnim spotkaniu przed wakacjami, z gratulacjami do prezesa Tarnogórskiego Stowarzyszenia - UTW - Ryszarda Posmyka, podkreślali determinację w działaniu i sukces organizatorów i studentów. Przełamanie barier w masowej edukacji dorosłych udowodniło ogromną potrzebę ludzi dojrzałych zdobywania nowej wiedzy i intelektualnej aktywności.

Osiągnięcia Tarnogórskiego Stowarzyszenia - UTW po roku działalności są ogromne.

I jak podkreślił dr Michał Sporoń, otwierając w czerwcu ostatnie spotkanie studentów UTW, myśl która była mottem przewodnim działania w roku akademickim 2007/2008: Aby życie było intensywne, silne i twórcze, musi być stale pod kontrolą mądrości, w pełni się sprawdziła.

Trzeba podkreślić, że starania Tarnogórskiego Stowarzyszenia - UTW były wspierane przez wszystkich wykładowców, którzy pracowali społecznie i mocno angażowali się w organizację zajęć. Patronat nad wszystkimi działaniami sprawują Starosta Tarnogórski i Burmistrz Tarnowskich Gór. Opiekę naukową stanowi Rada Naukowa UTW, którą tworzą: prof.dr hab. Jerzy Paszek, prof. Werner Lubos i dr Michał Sporoń.

Uniwersytet winien chronić to, co kruche, być miejscem przyjaznym i gościnnym pisze prof. Tadeusz Sławek w swojej książce Antygona w świecie korporacji. I taki jest Uniwersytet Trzeciego Wieku powołany przez Tarnogórskie Stowarzyszenie - UTW. Otwarty dla wszystkich, zgodnie z zasadą, że edukacja dorosłych nie posiada limitu wieku i jest procesem całożyciowym. Otwarty na działania z wszystkimi lokalnymi instytucjami, dla których potrzeby ludzi w wieku dojrzałym są ważne.

Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest zapewne także wynikiem faktu, że Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Pojawiły się przed nami nowe wyzwania, zarówno gospodarcze, i cywilizacyjne jak i edukacyjne. Jako społeczeństwo podjęliśmy ogromny wysiłek dostosowania się do tzw. europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Współcześni ludzi, chcą być aktywni i czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, co jest bardzo ważne dla każdego człowieka bez względu na wiek.

Profesor Jan Miodek, podczas wykładu inaugurującego rok akademicki 2007/2008 UTW podkreślał, przywołując także etymologię samego słowa uniwersytet (łac. universitas „ogół”, „powszechność”, „całość”, „całokształt”, „wspólność), że uniwersytet to jeden z największych wytworów cywilizacji europejskiej o randze kulturoznawczej i kulturotwórczej. Jego znaczenie w rozwoju społeczeństw jest bezcenne.

Trzeba powiedzieć, że uniwersytety trzeciego wieku wpisują się w tę przestrzeń kultury europejskiej już od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Idea takiej edukacji ludzi dorosłych zrodziła się we Francji. Twórcą pierwszego na świecie uniwersytetu był w 1973 roku profesor nauk społecznych Pierre Vellas. Potem masowo zaczęły powstawać inne uniwersytety dla ludzi dojrzałych we Francji, w całej Europie i na świecie.

W Polsce pierwszy taki uniwersytet powstał w 1975 roku w Warszawie, jednak na szeroką skalę zaczęto je powoływać w ostatnich latach.

W naszym kraju funkcjonują trzy typy takich uniwersytetów: działające przy uczelniach wyższych, działające przy instytucjach kulturalnych np. domach kultury, bibliotekach i prowadzone przez stowarzyszenia. I o ile praca tych pierwszych wynika jakby z uwarunkowań, istoty tych instytucji to uniwersytety prowadzone przez stowarzyszenia w pełni opierają się na działaniu społecznym.

W Tarnowskich Górach działają dwa uniwersytety dla osób dojrzałych i, zapewne bez potrzeby ich wartościowania, wobec ogromnych potrzeb naszego lokalnego społeczeństwa spełniają oczekiwania edukacyjne i kulturalne.

TARNOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE - UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU zaprasza wszystkich chętnych w roku akademickim 2008/2009 na wykłady - spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury.

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia-UTW