Joachim Fryderyk Hohenzollern

b_200_300_16777215_0___.._montes_images_stories_montes_31_02-joachim-fryderyk.jpg

Poczet tarnogórski

(27 I 1546 - 18 VII 1608) Elektor Brandenburgii, pan Bytomia i Tarnowskich Gór. Był synem elektora brandenburskiego Jana Jerzego z jego pierwszego małżeństwa z piastowską księżniczką Zofią, córką księcia Legnicy i Brzegu Fryderyka II (jej matka, też Zofia, był córką Fryderyka von Ansbach, a babka, także Zofia, córką króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka). Urodził się 27 stycznia 1546 roku w Berlinie.

Był jedynym dzieckiem swych rodziców, a matka Zofia zaledwie dziesięć dni po jego urodzeniu zmarła.

Joachim Fryderyk w wielu 17 lat został mianowany administratorem arcybiskupstwa magdeburskiego, które od prawie pół wieku stanowiło uposażenie młodszych potomków margrabiów brandenburskich.

Godność tą dzierżył aż do objęcia władzy elektora w 1598 roku.

Rok później z kuzynem Jerzym Fryderykiem von Ansbach, zawarł układ o dziedziczeniu. W 1603 roku wkrótce po śmierci Jerzego Fryderyka Hohenzollernowie podpisali w Gerze układ rodzinny, który regulował sprawę dziedziczenia ziem będących pod ich władzą. Brandenburgia niepodzielna, miała być dziedziczona na zasadzie primogenitury, czyli przez najstarszego syna, wnuka, itd. Pozostałe ziemie np. frankońskie księstwa Ansbach i Bayreuth, miały przypaść młodszym liniom rodu.

Joachim Fryderyk dostał po Jerzym Fryderyku regencję w księstwie pruskim wraz z opieką nad chorym umysłowo księciem Albrechtem Fryderykiem. Na Śląsku dostały się w jego ręce jako dziedziczne księstwo karniowskie oraz jako zastawne ziemie bogumińska i bytomska z Tarnowskimi Górami.

Osobiście elektor nie przybył na Śląsk, lecz wysłał posłów, którzy w jego imieniu mieli przejąć władzę nad spadkiem.

Sytuacja dla Joachima Fryderyka nie była korzystna. Nowi poddani nie chcieli go słuchać, a na dodatek również katoliccy Habsburgowie, jako zwierzchni panowie całego Śląska nie bardzo chcieli widzieć na tym terenie protestanckich Hohenzollernów.

Starania Hohenzollerna, aby uzyskać prawa dziedziczne do Tarnowskich Gór, Bytomia i Bogumina nie przyniosły skutku. To prawdopodobnie przyczyniło się do decyzji przekazania w 1606 roku kłopotliwego spadku młodszemu synowi Janowi Jerzemu.

Elektor Joachim Fryderyk zmarł latem 1608 roku w Köpenick (dziś dzielnica Berlina) i został pochowany w berlińskiej katedrze. Z dwóch małżeństw z Hohenzollernównami, swymi dalekimi kuzynkami, zostawił dziesięcioro dzieci.

Arkadiusz Kuzio-Podrucki
Rys. Mirosław Ogiński