Handel ze Wschodem

Mniej więcej od roku 1700 począwszy prowadzono tutaj, jak zresztą na całym Śląsku, ożywiony handel ze wschodnią Polską i Rosją, przeważnie za pośrednictwem żydów, przybywających karawanami z dalekich stron. Bank Wiedeński założył w tym celu w roku 1714 oddział we Wrocławiu.

Żydom nałożono w roku 1713 podatek za ich dopuszczenie do kraju i w roku 1724 wzbroniono im przyjmowania chrześcijan do służby, gdyż uważano to za niegodne chrześcijan. Miasto Tarn. Góry wogóle nie dopuściło aż do roku 1812 żadnych żydów do swoich murów - i miało się przy tem bardzo dobrze. Za czasów ks. ks. Jezuitów ochrzczono tu kilku żydów, gdyż tylko tym sposobem było możliwe żydom osiedlić się tutaj. Z biegiem czasu pomieszali się ochrzczeni tu żydzi z chrześcijanami i jeszcze dziś można zauważyć u niektórych katolików typy zdradzające pochodzenie żydowskie.

Jan Nowak, Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry, 1927

 

Okładka Montes nr 33

Okładka Montes nr 33