Tablice pamiątkowe i epitafijne

Epitafium zmarłej w 1679 roku Katarzyny Teresy Eidner. (wnętrze)
Epitafium zmarłej w 1679 roku Katarzyny Teresy Eidner. (wnętrze)
Epitafium zmarłego w 1597 r. rajcy miejskiego Stanisława Szymkowicza. (wnętrze)
Epitafium zmarłego w 1597 r. rajcy miejskiego Stanisława Szymkowicza. (wnętrze)
Płyta epitafijna zmarłej w 1676 r. Anny Katarzyny Vogel. (wnętrze)
Płyta epitafijna zmarłej w 1676 r. Anny Katarzyny Vogel. (wnętrze)

 

 

Płyta nagrobna starosty górniczego Ulricha Pogrela,
Płyta nagrobna starosty górniczego Ulricha Pogrela,
Płyta z płaskorzeźbą żony burmistrza Jakuba Gruzełki - Magdaleny Janiczkowej - zm.
Płyta z płaskorzeźbą żony burmistrza Jakuba Gruzełki - Magdaleny Janiczkowej - zm.
Na narożnym murze kościoła z lewej strony wejścia, znajdujemy piękną, mosiężną tablicę upamiętniającą zasłużonego dla miasta ks. Michała Lewka.
Na narożnym murze kościoła z lewej strony wejścia, znajdujemy piękną, mosiężną tablicę upamiętniającą zasłużonego dla miasta ks. Michała Lewka.

 

Na zewnętrznej ścianie kościoła, od strony Placu Gwarków, znajdują się 3 granitowe tablice.

Tablica z prawej oddaje hołd zamordowanym w Katyniu.
Tablica z prawej oddaje hołd zamordowanym w Katyniu.
Środkowa tablica poświęcona jest poległym powstańcom śląskim.
Środkowa tablica poświęcona jest poległym powstańcom śląskim.
Pierwsza z lewej upamiętnia pomordowanych w obozach hitlerowskich.
Pierwsza z lewej upamiętnia pomordowanych w obozach hitlerowskich.

 

Gliwicka 27

Naprzeciw wejścia do kościoła parafialnego w ścianie
Naprzeciw wejścia do kościoła parafialnego w ścianie

 

Okładka Montes nr 33

Okładka Montes nr 33