Z pamięcią o szkole...

Stan po remoncie na parterze klatki schodowej
Stan po remoncie na parterze klatki schodowej

Pierwszy rok działalności Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku LO im. S. Staszica

Zaczęło się na pomaturalnym zjeździe klasy IVc, która ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w 1977 roku. Absolwenci uznali, że warto dla swojej szkoły coś zrobić. Był to pierwszy impuls do powołania Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. Zostało ono zarejestrowane 7 listopada 2007 roku.

Powstało z inicjatywy absolwentów szkoły, byłych i obecnych jej pracowników, ich przyjaciół, ludzi kultury i nauki miasta i powiatu. Przedstawicielem stowarzyszenia została profesor Alfreda Garczarek - Bendkowska, która w latach 1972-1990 uczyła w Staszicu historii.

Stowarzyszenie za swój cel obrało przywrócenie pierwotnego kształtu reprezentacyjnemu budynkowi szkoły, przez dziesięciolecia eksploatowanemu bez uwzględniania jego architektonicznej i historycznej wartości. Członkowie stowarzyszenia gromadzą składki z przeznaczeniem na renowację i odtworzenie detali architektonicznych, kasetonowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, stolarki okiennej, eklektycznej klatki schodowej i balustrad schodów. W zamierzeniu założycieli stowarzyszenia pozyskane środki mają zostać zaangażowane w uzgodnieniu z planami remontowymi Powiatu Tarnogórskiego i ewentualnymi pozyskanymi środkami zewnętrznymi. W swoich założeniach stowarzyszenie odwołało się więc do projektu założycieli szkoły, która zaistniała w wyniku połączenia finansowego i organizacyjnego wysiłku podmiotów publicznych i społecznych.

Musimy przywrócić szkole jej dawny wygląd - mówi prof. Alfreda Bendkowska
Musimy przywrócić szkole jej dawny wygląd - mówi prof. Alfreda Bendkowska

Grafika autorstwa Damiana Pietrka
Grafika autorstwa Damiana Pietrka

Do wybudowania i utworzenia w latach 1871-1874 pierwszej na terenie rejencji placówki szkolnictwa średniego przyczyniły się bowiem donacje samorządu miasta, organizacji zawodowych i ponad stu osób prywatnych, w tym m.in. hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka czy radcy Grundmanna. Plan architektoniczny budynku opracował budowniczy Donnesmarcków, Hertzog, który wcześniej wystawił podobny budynek gimnazjum w Świdnicy. Projekt przewidywał powstanie trzypiętrowej budowli z surowej cegły, w greckich formach, z bogato zastosowanymi ornamentami z terakoty w kolorze czerwonym, z pilastrami i gzymsami z żółtego materiału okładzinowego. Poza służbowymi mieszkaniami dyrektora i woźnego budynek szkolny obejmował: 8 klas, pokój konferencyjny, aulę, klasę śpiewu, salę do rysunków, pokój zbiorów przyrodniczo-historycznych, salę fizyczną, gabinet chemiczny i laboratorium w piwnicy, bibliotekę i sekretariat. Szkoła w trakcie stu trzydziestu lat funkcjonowania, mimo zmieniającej się przynależności państwowej i systemów ustrojowych, konsekwentnie służyła rozwojowi regionu, kształcąc jego elity przynależące do wielokulturowej społeczności. Wśród absolwentów szkoły wymienić należy liczne postacie zasłużone dla kultury i nauki m.in. profesorów - językoznawcę Jana Miodka, iberystę i pisarza Floriana Śmieję, artystę malarza Wernera Lubosa, chirurga Józefa Dzielickiego, polonistę Marka Piechotę, prawnika ks. Remigiusza Sobańskiego, założyciela Ruchu „Światło-Życie” bł. ks. Franciszka Blachnickiego, literatów – Piotra Guzego, Bolesława Lubosza, Christiana Skrzyposzka, Donata Kirscha.

Aula - lata osiemdziesiąte XIX wieku
Aula - lata osiemdziesiąte XIX wieku

Obecnie w budynku głównym szkoły na 4 kondygnacjach znajdują się 23 sale lekcyjne, sekretariat, pokój nauczycielski, aula, gabinety higienistki i psychologa szkolnego, siłownia, szatnie. Odrębny budynek stanowi sala gimnastyczna. W roku 2006 wymieniono dach sali gimnastycznej, w następnym dokonano osuszenia i izolacji fundamentów budynku głównego i sali gimnastycznej. W trakcie wakacji 2008 roku wymieniono w budynku instalację elektryczną, odrestaurowano konstrukcję żeliwną klatki schodowej i balustrady na schodach oraz położono tynki i pomalowano korytarze, klatkę schodową i aulę szkoły. Z funduszy stowarzyszenia odrestaurowano dębowe pochwyty przy balustradach, oryginalny historyczny dzwonek przy wejściu do szkoły, odtworzono w pierwotnym kształcie wielkie drzwi do szkolnej auli oraz zachowaną parę drzwi z pierwotnego wystroju szkoły.


Sylwia Koj
Stowarzyszenie na rzecz odnowy budynku LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach
ul. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry
Nr rachunku 43 1050 1386 1000 0023 2809 8765
 

Okładka Montes nr 33

Okładka Montes nr 33