Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

b_200_300_16777215_0___images_stories_montes_97_12_Szyb-Sztolniowy-Sylwester.jpg

Szyb sztolniowy 17 (Sylwester)

Na zaprojektowanej w 1820 r. trasie Głębokiej Sztolni Fryderyk wybito 25 nowych szybów, a jeden stary pogłębiono. Budowę szybu 17 rozpoczęto w 1829 r. i zakończono rok później na głębokości ok. 29 m. Od niego drążono chodnik sztolni w kierunku dwóch sąsiednich, zaślepionych później i zasypanych szybów. W podziemiu dzieliło go od wylotu sztolni na powierzchnię 1878 m

 

Szyb sztolniowy 13 (Ewa)

b_200_300_16777215_0___images_stories_montes_97_12_Szyb-Sztolniowy-Ewa.jpg

Jego budowę rozpoczęto w 1827 r. i zakończono w 1828 r. Wybito go 1270 m od wylotu sztolni na głębokość 20 m. Szyb sięga do spodu sztolni, zwanego przez górników – spągiem, biegnącego na niemal tym samym poziomie, co w szybie Sylwester, ale jest płytszy o 9 m, bo jego zrąb, czyli powierzchnia terenu, na którym go zgłębiono, położona jest niżej

Oba szyby o przekrojach owalnych 2.35*1.55 m i w obudowach z kamienia dolomitowego znajdują się na północnym zboczu doliny Dramy w Parku Reptowskim. Ich osie pionowe odległe są w podziemiu o 608 m.

Po ukończeniu I odcinka Głębokiej Sztolni Fryderyk w 1834 r. pozostały jako szyby wentylacyjne. Ich bliźniacze, nakryte namiotowymi dachami nadszybia w formie kamiennych rotund, z których do sztolni schodzono wówczas po drabinach, wykonano na wzór wcześniejszych drewnianych i murowanych budowli nad szybami oraz kunsztami odwadniającymi. Wymiary rotund: wysokości 7.1 m, średnica zewnętrzna 5.9 m.

W 1957 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej uruchomiło między szybami Ewa i Sylwester podziemny szlak turystyczny o nazwie Sztolnia Czarnego Pstrąga. Przebyć go można tylko w łodziach, a do ich przystani schodzi się po stalowych schodach. Imiona nadano szybom podczas rozpoznawania możliwości uruchomienia podziemnej trasy. Głębokość wody na niej waha się pomiędzy 0.7 a 1 m.

Krzysztof Ziętek

 

Okładka Montes nr 97

Okładka Montes nr 97