Z Piasecznej do Świnoujścia

Tablica poświęcona ks. Adamusowi wewnątrz świnoujskiej świątyni
Tablica poświęcona ks. Adamusowi wewnątrz świnoujskiej świątyni

Będąc na zachodnim krańcu Polski, na należącej w części do nas wyspie Uznam, a konkretnie w Świnoujściu, w miejscowym kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza (Stella Maris), tarnogórzanie natkną się na tablicę poświęconą, pochodzącemu z Piasecznej księdzu Paulowi Adamusowi

Skąd na protestanckiej ziemi (od XVI wieku) wziął się w XIX w. katolicki kapłan?

Sprawa związana jest z posługą kapłańską dla mówiących po polsku żołnierzy miejscowych garnizonów jak również przybywających z Polski robotników sezonowych.

Jak czytamy na stronie internetowej parafii, do 1867 r. do Świnoujścia dwa razy w roku przyjeżdżali księża mówiący po polsku, aby objąć opieką duszpasterską Polaków służących w wojsku pruskim. W tym czasie w Świnoujściu mieszkało piętnaście rodzin katolickich, była również szkoła, w której odprawiano nabożeństwa. W 1883 r. gmina katolicka liczyła 300 osób.

15 sierpnia 1895 r. położono kamień węgielny pod budowę świątyni. Kościół został poświęcony 22 lipca 1896 r., a 30 sierpnia 1896 r. erygowano parafię pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza (Stella Maris)w Świnoujściu.

Władze pruskie skutecznie opóźniały powstanie parafii, doszukując się formalnych przeszkód w rozpoczęciu działalności duszpasterskiej przez katolików, czego efektem było rozpoczęcie działalności parafii dopiero w 1908 roku.

W latach 1926-1946 proboszczem parafii i duszpasterzem całej wyspy Wolin był ksiądz Paul Adamus, urodzony w1889 roku w Piasecznej k. Tarnowskich Gór.

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej ksiądz Adamus szykanowany był za działalność duszpasterską wśród ludności polskiej i używanie języka polskiego.

Od 1941r. był więźniem obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie przebywał do 8 kwietnia 1945r. Po uwolnieniu powrócił do Świnoujścia. Po zakończeniu wojny został przez komunistyczne władze wysiedlony do Niemiec, gdzie w roku 1956 zmarł w Heringsdorfie.

W lutym 2007 roku, w 51. rocznicę śmierci na placu przykościelnym, katolickiego kościoła w Heringsdorfie odbył się powtórny pogrzeb ks.Adamusa. Do tej pory ksiądz, który przez 20 lat był proboszczem świnoujskiej parafii był pochowany na miejscowym cmentarzu.

(K)

 

Okładka Montes nr 97

Okładka Montes nr 97