Diamyntowe gody piyrszego farorza ze Starych Tornowic z Parafii św. Morcina ks. Prałata Herberta Jeziorskiego

b_200_300_16777215_0___images_stories_montes_96_03_Diamentowe.jpg

Laudacyjo do Naszego Prałata Herberta Jeziorskiego. 15.03.2019 r. bydzie 60 lot, jak na Twoje rynce doł mantel proroka, obyś szoł do ludzi „w duchu i mocy Eliasza”

Ciebie Matko starotarnowickiej ziymi dziekujymy za farorza co urodzioł sie w naszyj parafii. To parafianie rzykali mocno i prosiyli coby dobry Pon Boczek doł nom piyrszego farorza z tyj nojstarszyj parafii katolicki. Szczybno ziymia wydała po prawie 550 latach farorza. W bardzo pobożnyj famili 7.03.1936 r. urodzioł sie synek. Twoja Matka i Łociec zaniyśli cie do naszego kościoła św. Morcina i łochrzciyli, a na miano dali Herbert. Jak już bołeś fajnym karlusym, Pon Boczek zawołoł cobyś szoł za jego gosym – Herbert go słyszoł i odpedzioł – „Ja póda za Tobą”, ale ino wtedy, jak mi pomożesz to wszystko dźwignąć, bo jako człowiek żech jes słaby.

15.03.2019r. bydzie 60 lot, jak na Twoje rynce doł mantel proroka, cobyś szoł do ludzi „w duchu i mocy Eliasza”. Tak żeś szoł jak pastyrz miendzy swojimi owieczkami w parafiach kaj Ciebie posłali. Teroz mosz pendzyjo, ale dali idziesz do starotarnowicki naszyj Matki i św. Morcina. To Twoj pra pra opa, pra opa i opa boł ze Starych Tornowic, Twoje korzynie som mocne jak domb. Przeca to pra opa wybudowoł kapliczka wele kościoła. Srogo wiara Twoich starzikow dała Ci mocne gronta wiary, pobożności i pokory.

Sakramynt kapłaństwa to jes choby łogyń. Pon Jezus ciepnął taki łogyń i chycioł sie w sercu modego Herberta. Trza tyż pedzieć, że tyn łogyń boł tak srogi, co chycioł sie tysz w sercu modszego brata niyżyjacego śp. Ks. Kanonika Rudolfa.

Niyroz wiater wioł w łoczy na tej farorzowej drodze, na wtoryj żeś tysz trefioł mocka kamyni - modymu kapelonkowi boło bardzo cienżko. Wdycki żeś spomnioł, co pedzieli Ci łojcowie na prymicyjach, że niy zawsze bydzie leko, ale spomnij sie zowdy że Pon Boczek bydzie przi Ciebie i zowdy pomoże.

My parafiany ze starotarnowickigo kościoła som radzi, co pierszy farosz z tyj ziymi tak tysz jusz jako kapelonek godoł, coby sie mode frele i karlusy uczoły.

Napisoł tysz jak to w naszym szczybnym mieście z tom naukom boło. Budowali coroz wiency szkoł i kładło sie sroge uważanie, coby dziecka miały sie kaj uczyć. To jak sam boło w tych szkołach i jake boły szkoły opisołeś w ksionżkach, ale noprzod obroniołeś z tego praca doktorsko i to z wyróżniyniym na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dzisiej kożdy może poczytać jak to z tymi szkołami na Ślonsku boło. Trza tysz gowa schylić przed Tobom za to coś opisoł, jake boły dzieje kożdyj parafii, co noleżały do Tarnowskich Gór i niy ino. Nojwiencyj roboty to boło z naszym św. Morcinym, bo przeca parafiany chodzom do tego kościoła bez 600 lot. Choć napisołeś 18 ksionżek to spomna o taki tysz jeszcze jednyj coś to dokupy pisoł z bratym śp. Rudolfym. Moga pedzieć, że te kozania w tyj ksionżce bydom zowdy na czasie i dowajom ludziom dużo do pomyślonku.

Teroz kożdy bydzie Cie chwoloł za ksionżki coś takie fajne napisoł, za rychtowne kozania, za to że durch nom sużysz we mszy abo w konfesjonale.

Bydom teroz wszyscy gratulować: biskupy, profesory, farorze, burmistrze, parafiany, zwykli dobrzi ludzie i kożdy by chcioł pedzieć cosik wielkigo.

Na koniec powiym ino tyla, że sam na tyj starotarnowici ślonski ziymi rodzą sie take diamynty, a prawdziwy ślonzok zowdy myśli sercym, a pszaje rozumym - tak jakeś to robioł cołki czos.

Na tyj dalszyj farorzowyj drodze po leku idź do żelaznych godow - Szczynść Boże.

Edyta Kowalska

 

Okładka Montes nr 96

Okładka Montes nr 96