Tarnogórscy bracia na zjeździe Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców w Leudal

Część tarnogórzan uczestniczących w spotkaniu EGS w Leudal. Od lewej: Krzysztof Koszowski, Władysław Batoryna, Sylwester Dubas, Andrzej Janicki, Kacper Janicki, Krzysztof Gwóźdź, Leonard Woźnica, 19 sierpnia 2018 r.,  fot. Mariola Koszowska
Część tarnogórzan uczestniczących w spotkaniu EGS w Leudal. Od lewej: Krzysztof Koszowski, Władysław Batoryna, Sylwester Dubas, Andrzej Janicki, Kacper Janicki, Krzysztof Gwóźdź, Leonard Woźnica, 19 sierpnia 2018 r., fot. Mariola Koszowska

W dniach od 17 do 19 sierpnia 2018 roku delegacja tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego brała udział w zjeździe Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców (Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen – EGS), który odbył się w holenderskim Leudal

Była to już dziewiętnasta edycja, organizowanego co trzy lata przez federację zrzeszającą miłośników tradycji strzeleckich ze Starego Kontynentu, wydarzenia. Do tej pory tarnogórzanie uczestniczyli w spotkaniach europejskich, które odbyły się w: Krakowie (1998), Heeswijk (Holadia, 2006), Kinrooi (Belgia, 2009), Tucholi (2012) oraz Peine (Niemcy, 2015).

Na święto brackie do położonego w Limburgii Leudal przybyło około 20 tys. strzelców z całej Europy. W grupie tej znalazło się ponad 500 Polaków reprezentujących 58 towarzystw strzeleckich. Z Tarnowskich Gór na uroczystości udała się ośmioosobowa delegacja (Władysław Batoryna, Sylwester Dubas,  Krzysztof Gwóźdź, Krzysztof Koszowski, Leonard Woźnica,  Jacek Wicher, Leszek Waligóra) na czele z hetmanem Andrzejem Janickim.

Tarnogórzanie (od lewej) Leszek Waligóra i Jacek Wicher, Leudal, 19 sierpnia 2018 r., fot. Anna Ochojska-Gwóźdź
Tarnogórzanie (od lewej) Leszek Waligóra i Jacek Wicher, Leudal, 19 sierpnia 2018 r., fot. Anna Ochojska-Gwóźdź
Proklamacja króla i księcia EGS w kościele św. Marcina w Neer. Obok zwycięzców  m.in. Wielki Mistrz Rycerstwa Świętego Sebastiana – arcyksiążę Karol Habsburg-Lothringen (pierwszy po lewej) i prezydent EGS – Charles-Louis de Merode (pierwszy po prawej), 18 sierpnia 2018 r., fot. Leonard Woźnica
Proklamacja króla i księcia EGS w kościele św. Marcina w Neer. Obok zwycięzców m.in. Wielki Mistrz Rycerstwa Świętego Sebastiana – arcyksiążę Karol Habsburg-Lothringen (pierwszy po lewej) i prezydent EGS – Charles-Louis de Merode (pierwszy po prawej), 18 sierpnia 2018 r., fot. Leonard Woźnica

Najważniejszym punktem święta były jak zwykle strzelania o tytuł króla i księcia EGS. W pierwszym przypadku najlepszym strzelcem okazał się Leo Niessen z Linne w Holandii. Wśród kadetów najcelniejszym okiem i najsprawniejszą ręką wykazał się Niemiec   Christopher Hofmann, reprezentujący Towarzystwo Strzeleckie 1910 Leverkusen-Rheindorf (Schießverein 1910 Leverkusen-Rheindorf). Proklamacja zwycięzców odbyła się 18 sierpnia 2018 roku w kościele pw. św. Marcina w Neer (cześć gminy Leudal). Następnego dnia miała miejsce parada strzelców, która trwała od południa, aż do godziny 18.00. Zarówno w proklamacji, jak i pochodzie brali udział tarnogórzanie.

Krzysztof Gwóźdź

 

Pamięci

Brata Gerarda Koszowskiego (1942–2018)

b_200_300_16777215_0___images_stories_montes_93_14_Tarnogorscy-bracia_4.jpg

W ubiegłym miesiącu, 2 sierpnia 2018 roku, odszedł na wieczną służbę Gerard Koszowski – członek założyciel naszego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Kilka dni później, 7 sierpnia 2018 roku w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lasowicach, odbył się jego pogrzeb. Doczesne szczątki Brata Gerarda spoczęły na cmentarzu przy kościele św. Anny w Tarnowskich Górach, a w ostatnim pożegnaniu uczestniczyła licznie zgromadzona rodzina oraz przyjaciele.

Brat Gerard Koszowski urodził się  22 sierpnia 1942 roku w Tarnowskich Górach i tutaj uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego oraz do Szkoły Zawodowej przy ul. Henryka Sienkiewicza (tzw. Sorbona). Po ukończeniu tej drugiej, rozpoczął praktykę w zakładzie fryzjerskim Jana Szei, który mieścił się przy ul. Opolskiej. Egzamin czeladniczy zdał 26 maja 1959 roku, a kilka lat później 14 lutego 1965 roku w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach –  mistrzowski. Od 1959 roku pracował w tarnogórskiej Spółdzielni Pracy Fryzjerów.

W latach siedemdziesiątych kierował zakładem fryzjerskim przy ul. Henryka Sienkiewicza, a w osiemdziesiątych mieszczącym się przy ul. Krakowskiej 14. W 1992 roku został właścicielem drugiego z wymienionych. Pięć lat później znalazł się w gronie osób, które przyczyniły się do odrodzenia działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, organizacji o tradycjach sięgających 1780 roku. W 2008 roku Brat Gerard został tarnogórskim królem kurkowym, a w 2011 roku drugim marszałkiem. Za swoją działalność w ruchu brackim odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Śmierć Gerarda Koszowskiego to dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego niepowetowana strata. Z naszego grona odszedł nie tylko założyciel naszej organizacji, ale człowiek stanowiący dla jego członków, szczególnie tych najmłodszych, wzór do naśladowania. Brat Gerard, pomimo choroby, do końca wykazywał się aktywnością jako brat kurkowy. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek zawsze uśmiechnięty, życzliwy oraz nieodmawiający pomocy potrzebującym.

Krzysztof Gwóźdź

 

Okładka Montes nr 93

Okładka Montes nr 93