Zdarzyło się

Część V

W Tarnowskich Górach • Na Śląsku • W Polsce • W Europie • Na świecie

W Tarnowskich Górach

1 listopada 1805
Jan Sedlaczek kupił od hr. Erdmanna Gustawa Henckel von Donnersmarck dawną siedzibę starostów ziemi bytomskiej. Współcześnie w budynku tym znajduje się winiarnia i restauracja „Sedlaczek” oraz Muzeum.

6 listopada 1896
Zmarł Karol Winckler. Autor (zaginionego częściowo) dzieła „Kronika miasta Tarnowskie Góry”.

15 listopada 1899
Władze Powiatu Tarnogórskiego uroczyście przekazały miastu Tarnowskie Góry pomnik Jerzego Hohenzollerna, ustawiony na frontonie ratusza (dziś stoi w jego miejscu Gwarek).

19 listopada 1786
W Strzybnicy (obecnie dzielnica Tarnowskich Gór) uruchomiono hutę „Fryderyk” (po 1945 r. zakłady „Zamet”).

8 grudnia 1695
Urodził się we Wrocławiu hrabia Karol Erdmann Henckel von Donnersmarck, pan Tarnowskich Gór od 1727 r. Zmarł w 1760 r.

16 grudnia 1577
Urodził się margrabia Jan Jerzy von Hohenzollern. Ostatni pan Tarnowskich Gór z rodu Hohenzollernów. Zmarł w 1624 r.

18 grudnia 1636
Nadanie tytułu barona cesarstwa Łazarzowi II Henckel von Donnersmarck, panowi Tarnowskich Gór, Bytomia i Bogumina.

22 grudnia 1670
Zatwierdzono statuty tarnogórskiego cechu tkackiego.

23 grudnia 1959
W Rottach-Egern w Alpach bawarskich zmarł Guidotto hr. Henckel 2. ks. von Donnersmarck, ostatni właściciel pałacu w Świerklańcu i Reptach (razem z bratem hr. Kraftem).

Na Śląsku

8 listopada 1932
W Bytomiu w dawnym budynku redakcji „Katolika” przy dzisiejszej ul. Legionów otwarto polskie gimnazjum.

9 listopada 1940
We Lwowie zmarł Konstanty Wolny, pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego w latach 1922-1935.

13 listopada 1521
Zmarł książę Raciborza Walenty Przemyślida, ostatni przedstawiciel pierwszej, czeskiej dynastii narodowej.

19 listopada 1808
Na mocy edyktu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna miasta uwolniono od feudalnej władzy zwierzchniej panów.

21 listopada 1675
W wieku zaledwie 15 lat zmarł Jerzy Wilhelm, książę Brzegu, Legnicy i Wołowa, ostatni książę z dynastii Piastów. Na chrzcie rodzice chcieli mu dać imię Piast - legendarnego założyciela rodu.

26 listopada 1741
Król pruski Fryderyk II Wielki, jeszcze podczas trwania wojny z Austrią o Śląsk, wydał ordonans o podziale zdobytej dzielnicy na powiaty.

10 grudnia 1967
Odbył się ingres czwartego biskupa ordynariusza katowickiego ks. Herberta Bednorza. Zmarł w 1989 r.

14 grudnia 1925
Pierwszym biskupem diecezji katowickiej mianowano ks. Augusta Hlonda. Później został arcybiskupem gnieźnieńsko-poznańskim i prymasem Polski. Zmarł w 1948 r.

19 grudnia 1740
Na Śląsk wkroczył król pruski Fryderyk II Wielki. Początek I wojny śląskiej.

24 grudnia 1443
Wacław I ks. cieszyński sprzedał Siewierz i okoliczną ziemię biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu.

28 grudnia 1986
Zmarł w Katowicach Kazimierz Popiołek, historyk, pierwszy rektor powstałego w 1968 r. Uniwersytetu Śląskiego.

W Polsce

5 listopada 1370
W Krakowie zmarł Kazimierz III Wielki, ostatni król Polski (od 1333 r.) z dynastii Piastów.

7 listopada 1918
Utworzenie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim jako premierem.

10 listopada 1444
W bitwie pod Warną z Turkami zginął król Polski i Węgier Władysław III, odtąd zwany Warneńczykiem.

20 listopada 1952
Aleksander Zawadzki (były wojewoda śląsko-dąbrowski) został pierwszym przewodniczącym Rady Państwa PRL (kolegialnej głowy państwa).

25 listopada 1795
Na polecenie carycy Katarzyny II, abdykował ostatni król Polski i wielki książę Litwy, Stanisław August Poniatowski. Koniec historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

26 listopada 1991
Polskę przyjęto do Rady Europy.

10 grudnia 1850
Zmarł w Aleppo w Syrii gen. Józef Bem (po przyjęciu islamu Murat Pasza).

13 grudnia 1981
Wprowadzenie stanu wojennego.

15 grudnia 1922
Zginął w zamachu pierwszy prezydent II RP Gabriel Narutowicz.

18 grudnia 1948
W Zakładach Farmaceutyczne „Polfa” w Tarchominie wyprodukowano pierwszą porcję (4 gramy) polskiej penicyliny.

24 grudnia 1898r.
Odsłonięcie w stulecie urodzin pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

26 grudnia 1918
Wybuch powstania wielkopolskiego - jedynego, zwycięskiego w polskiej historii.

W Europie

1 listopada 1814
Początek obrad Kongresu Wiedeńskiego, którego celem było uporządkowanie spraw Europy po upadku Napoleona Bonaparte.

14 listopada 1945
Początek procesu zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze.

22 listopada 1936
Nadano pierwszy stały program telewizyjny (BBC w Wielkiej Brytanii).

27 listopada 511
W Paryżu zmarł Chlodwig I, pierwszy chrześcijański król Franków.

8 grudnia 1941
Początek blokady Leningradu przez wojska hitlerowskie.

16 grudnia 1770
Urodził się Ludwig van Beethoven. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów niemieckich. Zmarł w 1827 r.

21 grudnia 1807
Napoleon I ces. Francuzów ogłosił blokadę Anglii.

1 stycznia 1477
Pod murami Nancy zginął książę Karol, ostatni ks. Burgundii.

Na świecie

11 listopada 1973
Arabsko-izraelskie zawieszenie broni w wojnie Jom Kipur. Arabowie nałożyli embargo na produkcję i eksport ropy naftowej.

17 listopada 1869
Otwarcie Kanału Sueskiego (inż. Lesseps)

25 listopada 1990
W Tokio został intronizowany książę Akihito jako 125 cesarz Japonii pod imieniem Heisei.

7 grudnia 1941
Atak japoński na Pearl Harbor. USA przystępuje do II wojny światowej

14 grudnia 1911
Roald Amundsen jako pierwszy człowiek dotarł do bieguna południowego.

21 grudnia 1967
W Kapsztadzie dokonano pierwszego przeszczepu serca.

 

Okładka Montes nr 34-35

Okładka Montes nr 34-35