Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Montes Tarnovicensis Nr 74


Katecheta z żeńskiego gimnazjum

Więcej…

Tak naprawdę nazywał się Jan Sowa. Urodził się 6 marca 1871 roku w Siekierzynie, w Galicji, w ubogiej chłopskiej rodzinie. Jego rodzice Wojciech i Marianna dali go ochrzcić w kościele w Brześniku. Po nauce w szkole elementarnej został w 1885 roku uczniem ośmioklasowego klasycznego gimnazjum w Nowym Sączu, gdzie zdał egzamin dojrzałości w 1892 roku. Z ocen na świadectwie maturalnym wynikało, że był uczniem przeciętnym. Jedynie z religii otrzymał stopień bardzo dobry, z matematyki, historii i propedeutyki filozofii komisja maturalna oceniła go na dobry.

Więcej…
 

Zbiory specjalne Miejskiej Biblioteki Publicznej

Więcej…Początków ruchu bibliotecznego w naszym mieście szukać trzeba w 1919 roku, kiedy to z inicjatywy Towarzystwa Czytelni Ludowych 3 maja powstała w Tarnowskich Górach Czytelnia Ludowa - pierwsza polska biblioteka

Więcej…
 

Historia archiwum państwowego w Tarnowskich Górach

Materiały archiwalne dotyczące powiatu tarnogórskiego są obecnie przechowywane w Archiwum Państwowym w Katowicach (ul. Józefowska 104), ale nie zawsze tak było. Po 1945 r. mieściła się w Tarnowskich Górach siedziba Powiatowego Archiwum Państwowego, później ekspozytura katowickiego Archiwum Państwowego. Warto w tym miejscu przypomnieć historię tarnogórskiej placówki, wspomnieć osoby z nią związane oraz krótko scharakteryzować zasób archiwalny.

Więcej…
 

Komisja Siedmiu w Sejmie Śląskim

Więcej…

To nazwa specjalnej parlamentarnej komisji śledczej, której przewodniczył Stanisław Janicki (1884-1942) - śląski pisarz i publicysta, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną.

Więcej…
 

Budynki maszyn atmosferycznych i parowych w krajobrazie pod Tarnowskimi Górami

Więcej…

CZĘŚĆ I

Budynki maszyn atmosferycznych (ang. Newcomen atmospheric engine) oraz parowych (ang. stream engine) były spektakularnymi znakami początków ery przemysłowej

Więcej…
 


Strona 1 z 3