Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Montes Tarnovicensis Nr 53


Miniony rok Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej…

W 2012 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach obchodzić będzie jubileusz 15-lecia wznowienia działalności. Wprawdzie tradycje organizacji sięgają 1780 roku, ale jego działalność została przerwana w konsekwencji wybuchu II wojny światowej. Dopiero przemiany polityczne po 1989 roku umożliwiły odradzanie się bractw strzeleckich w naszym kraju, a tarnogórskie towarzystwo wznowiło swą działalność w roku 1997.

Więcej…
 

Dzieciniec budowany na raty

Więcej…

Ogród Jordanowski początkowo miał powstać w tarnogórskim Parku Miejskim. Jednak tańsza była budowa na górniczych wyrobiskach przy szosie do Gliwic

Więcej…
 

Kronikarze rodu

Więcej…

Górnośląska szlachta – Wrochemowie Cz. XV

XX wiek nie był dla Wrochemów nader  łaskawy. Ród w poprzednich stuleciach tak potężnie rozrodzony zaczął wygasać. Kolejne linie wymierały. Nie zamierzonym kronikarzem i świadkiem tych wydarzeń był Hans Werner von Wrochem. Miał kilku poprzedników, którzy tak jak on zbierali informacje o swoich kuzynach bliższych i dalszych. Był ostatnim, który wyniki swych dociekań opublikował.

Więcej…
 

Dzieje mieszkańców kamienicy przy ul. Krakowskiej 7

Więcej…

Śląska historia w aptekarskiej pigułce

Pisząc o górnośląskiej historii, zwykle przytacza się ważne daty – wojen, powstań, klęsk żywiołowych czy odkryć naukowych. Jednak trzeba pamiętać, że w tle tych wydarzeń toczyły się losy zwykłych ludzi, którzy w tych czasach żyli, dzieląc swoje przyjaźnie i nienawiści.

Więcej…
 

Kamieniołomy Śląskie na Polesiu

Więcej…

Tarnogórskie starostwo było w międzywojniu współwłaścicielem kamieniołomów na Kresach Wschodnich. Majątek utraciło po powojennej zmianie granic

Więcej…
 


Strona 1 z 3