Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Montes Tarnovicensis Nr 40

MONTES NUMER 40 - PAŹDZIERNIK 2009Tarnowskie Góry w 1819 roku

Więcej…

W 1819 roku w Świdnicy wydana została „Historia miast Śląska” [Zeitgeschichte der Städte Schlesiens]. W trzecim tomie tego dzieła znalazł się opis i najstarsza opublikowana rycina z widokiem Tarnowskich Gór.

Więcej…
 

Tarnogórskie kapliczki i figury

Więcej…

Kapliczki i krzyże przydrożne ozdabiają polski krajobraz, także nasze miasto. Stawiane są przez osoby świeckie i duchowne, właścicieli domów i pól. Powstają z głębi serca jako dar dziękczynny za otrzymane łaski, z okazji różnych rocznic, dla upamiętnienia  wydarzeń.

Więcej…
 

Przeprowadzka do Czerwięcic

Więcej…

Górnośląska szlachta – Wrochemowie Cz. III

Od 1700 roku najważniejszym majątkiem Wrochemów stały się Czerwięcice (na północny zachód od Raciborza). Dobra te jako posag wniosła Joanna Ludmiła von Reisewitz, wdowa po Fryderyku Leopoldzie von Holly,  małżonka Karola Joachima von Wrochema. Formalnie Wrochem kupił od swej małżonki majątek dopiero w 1712 r. za sumę 5500 śląskich talarów, z kwoty tej 2200 miało przypaść Karolowi Leopoldowi von Holly, synowi Joanny Ludmiły z jej pierwszego małżeństwa.

Więcej…
 

Sztygar Alfons Kopia (1902-1962)

Więcej…

Górnictwo tarnogórskie było pasją jego życia

Alfons Kopia urodził się w dniu 19 maja 1902r. w Tarnowskich Górach. Z zawodu był technikiem górniczym - sztygarem. Po II wojnie światowej uczył w górniczej szkole zawodowej, która mieściła się na terenie Karłuszowca. Pracę zawodową rozpoczął w kopalni węgla kamiennego „Buchacz” (Kopalnia „Radzionków”), a następnie pracował w kopalni „Szombierki” w Bytomiu.

Więcej…
 

Tarnogórskie zegary

Więcej…

C Z Ę Ś Ć  I I

Tylko na starych pocztówkach znajdziemy zegary wieżowe na jednym z nieistniejących już dziś budynku koszar 11. Pułku Piechoty przy ul. Kościuszki, czy też na budynku kuchni w koszarach 3. Pułku Ułanów Śląskich przy ul. Opolskiej.

Więcej…
 


Strona 1 z 3