Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Montes Tarnovicensis Nr 30

MONTES NR 30 - CZERWIEC 2008Starosta Donnersmarck

Więcej…Król pruski Fryderyk II Wielki, wkraczając na Śląsk zamierzał trwale połączyć tę dzielnicę z resztą swego państwa. Jednym ze sposobów było wprowadzenie nowej administracji, która realizowałaby zadania zlecone przez nowego monarchę.

 

 

Więcej…
 

Tarnogórskie maszkarony cz. II

Więcej…

„Żywa historia Tarnowskich Gór”

W październiku 2007 roku w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych pod kierownictwem mgr. Anny Sopuch powstał - i nadal jest kontynuowany - projekt pt: „Żywa historia Tarnowskich Gór.” Polega on na stworzeniu przez grupkę uczniów, dokumentacji fotograficznej elementów dekoracyjnych (maszkaronów, reliefów, fryzów) z fasad kamienic tworzących zabudowę centrum Tarnowskich Gór.

Więcej…
 

Dzieje tarnogórskich Żydów

Więcej…

Część II

Dzieje tarnogórskiej gminy w okresie panowania pruskiego są trudne do odtworzenia. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, Żydzi mogli się tutaj osiedlać legalnie dopiero od roku 1812, zaś samodzielna gmina wyznaniowa ukształtowała się nieco później. Po drugie, nie należy zapominać o tym, że eksterminacja, jaka spotkała naród żydowski w okresie II wojny światowej, nie ominęła także wspólnoty w Tarnowskich Górach. Z tego też powodu wiele cennych archiwaliów uległo zniszczeniu.

Więcej…
 

Ochotnicza Straż Pożarna Florian w Strzybnicy

Więcej…

W XVIII i pierwszej połowie XIX wieku prawo zobowiązywało tarnogórskich mieszczan do posiadania własnego sprzętu gaśniczego i uczestniczenia w gaszeniu pożarów. Podstawę wyposażenia przeciwpożarowego stanowiły wiadro, bosak, drabina i sikawka ręczna.

Więcej…
 

Ekologiczna bomba

Więcej…

4 czerwca w tarnogórskim Ratuszu rozmawiano o problemie Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”. Do tej pory temat ten był podejmowany już wielokrotnie. W efekcie ostatniej wizyty, jaką złożyli w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Arkadiusz Czech burmistrz miasta oraz Wojciech Kałuża, dyrektor biura senator Marii Pańczyk-Pozdziej, wojewoda zadecydował o konieczności zorganizowania kolejnego spotkania na temat problemu Zakładów Chemicznych.

Więcej…
 


Strona 1 z 4